Aktuality

Schůze výboru SVJ dne 4. února 2014

05.02.2014 01:02
Na schůzce, konané od 18, 30 hod., byli přítomni všichni tři členové výboru. Projednány byly tyto okruhy:   1) Pravidelná revize protipožárních opatření. Výbor akceptuje návrhy firmy Hasič servis Ševčík, s.r.o., (náš mandátní správce SBD Máj je vybral k provádění revizní činnosti na...

Příčina poruchy osvětlení

18.01.2014 11:29
Příčina poruchy osvětlení. V jednom z předchozích příspěvků jsem napsal o závadě na osvětlení společných prostor v 6. – 12. patře. Byla způsobena tím, že někdo zastrčil zápalku do  vypínače na schodišti. Přestože jsou nastavené intervaly dostatečně dlouhé. Následným neustálým zapínáním...

Poděkování Pavlu Hološkovi

13.01.2014 19:20
Panu Pavlu Hološkovi chci na tomto místě veřejně poděkovat za dnešní pomoc jedné, těžce se pohybující, spolubydlící. Ta se na mne příležitostně obrací se žádostí o nějakou drobnější výpomoc nebo radu. V dnešním telefonátu mi sdělila, že jí nesvítí světlo v koupelně a při výměně vodoměrů...

Osvětlení společných prostor, pohybová čidla a jmenovky u vchodu

13.01.2014 19:18
Při revitalizaci domu v roce 2010 jsme nechali změnit způsoby osvětlení společných prostor domu rozdělením na dva okruhy: přízemí – 5. patro a 6 – 12. patro. Tím bylo odstraněno původní nevyhovující řešení, při němž svítilo celé schodiště, jakmile si někdo chtěl rozsvítit třeba v 1....

Protokoly o výměně vodoměrů

13.01.2014 19:17
Někteří vlastníci jednotek se mne obracejí s dotazem, jak mohou zjistit stav spotřebované vody v roce 2013 v jejich bytech. Připomínám a doplňuji mé předchozí informace. Při výměně vodoměrů každý vlastník jednotky, nájemník či jiná osoba, se kterou se vlastník jednotky dohovořil a která byla...

Keře u domu

13.01.2014 19:15
Na nadměrnou výšku dvou keřů, které jsou vysázeny u východní stěny domu, si stěžovali vlastníci jednotek v přízemí. Po skončení výměn rozvodů tepla k domům na Herčíkové, jsem požádal na ÚMČ Královo Pole o úpravu obou keřů. Vedoucí odboru veřejných služeb, paní Ing. Dagmar Malá, shledala...

Výměny bytových vodoměrů - rekapitulace

09.01.2014 01:56
Text článku  jsem 9. února 2014 přenesl z oddílu Aktuality do oddílu O nás.   Zde ponechávám jen závěrečnou výzvu a dovětek o časovém harmonogramu měření spotřeby tepla.   Též vás všechny prosím, abyste zkontrolovali v instalační šachtě vašeho bytu, zda někde na rozvodech...

Kontrola spotřeby tepla

20.12.2013 18:32
Informačním letáčkem vyvěšeným na hlavních vstupních dveřích do našeho domu sděluje pracovník Tepláren Brno, že dne 6. ledna 2014 bude zjišťovat stavy na indikátorech spotřeby tepla v jednotlivých bytech. V čase mezi 7 – 9,45 hod. navštíví byty v 7. – 12. patře, v době od 16,30...

K časovému harmonogramu výměny vodoměrů

19.12.2013 22:47
Od 11. listopadu je s firmou SSS, která bude výměny vodoměrů provádět, smluvně dojednán termín na prvý pracovní týden roku 2014. Vzápětí jsem pro ně, v souladu se smlouvou, zpracoval seznam bydlících - čísla bytů, podlaží a jména vlastníků. Harmonogram, ve kterém je upřesněno, že práce budou...

Výměny vodoměrů

11.12.2013 16:45
Ve dnech 7. (úterý) a 8. (středa) ledna 2014 bude v našem domě provedena výměna vodoměrů na teplou i studenou vodu. V úterý bude provedena výměna v bytech č.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 66,...

Dočasně odstraněný obsah oddílu Aktuality

29.11.2013 17:16
Odpoledne dne 25. 11. 2013 jsem chtěl pozměnit úvodní text nově vkládaného článku do oddílu Aktuality o mém návrhu změn stanov našeho SVJ, které uvádím do souladu s NOZ - Novým občanským zákoníkem. Především jsem chtěl vyměnit přílohu, obsahující upravované stanovy. Psal jsem ji v novém wordu s...

Výměny bytových vodoměrů

14.11.2013 14:52
Ve dnech 6. – 10. ledna 2014 provede v našem domě brněnská firma Servisní služby Svoboda výměnu bytových vodoměrů na SV i TUV. Pro zhotovitele zakázky aktualizuji seznam bydlících a on zpracuje přesný harmonogram výměn pro jednotlivé byty. Všichni jej ode mne obdržíte v dostatečném...

Poničené kování na vstupních dveřích

21.10.2013 16:42
Během víkendu nějaký výtečník předvedl svou hrubou sílu na hlavních vstupních dveřích do domu. Výsledkem je poničené kování – systém antivandal. Ing. Bořek Řezanina měl snahu je opravit. Systém je však složitý a proto opravu, kterou musíme zaplatit, dokáže provést jen odborná firma. Dovolím si...

Dodatek č. 2 ke smlouvě o bankovním úvěru

19.10.2013 00:57
Komerční banka, která poskytla našemu SVJ bankovní úvěr ve výši 9 mil. Kč na komplexní revitalizaci domu, reagovala kladně na moji žádost o zkrácení doby splatnosti úvěru. Dnes, 18. 10.2013, jsem s kolegou Pavlem Hološkou podepsal dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 24. 9. 2010. Původně...

Přerušení dodávky tepla a TV

12.10.2013 17:12
Firma Rozvody tepla, která provádí rozsáhlé rekonstrukce teplovodních rozvodů v oblasti Herčíkovy ulice, letákem ve vstupu do domu sděluje, že dne 17. října bude v době od 8 do 16 hodin přerušena dodávka tepla a teplé vody do našeho domu. Bude probíhat napojování nových...

Nová sazba úroku z úvěru

25.08.2013 11:57
Ke dni 24. srpna 2013 končilo tříleté fixní období u investičního úvěru poskytnutého nám Komerční bankou na revitalizaci domu. S kolegy ve výboru jsme se dohodli na tom, že oslovím jiné banky s dotazem, zda a za jakých podmínek by měly zájem o případné refinancování našeho úvěru. Šlo...

Úprava webu

23.08.2013 18:26
Po odeznění tropických veder jsem lehce pozměnil uspořádání našeho webu: stanovy jsou v samostatném oddíle a materiály z proběhlých shromáždění SVJ jsem přesunul do nově vytvořeného obsahového bloku. Při vytváření podoby webu jsem byl názoru, že základní materiály našeho SVJ mají být v jednom...

Propadlá dlažba

01.07.2013 00:56
Nepochybně si řada spolubydlících všimla, že v minulých dnech se propadla dlažba vedle kanálového krytu na  prostranství před naším domem. Pan Pavel Hološka pořídil fotodokumentaci a zaslal ji s požadavkem na opravu Údržbě městských komunikací. Doufejme, že oprava bude provedena...

Nalezené klíče

24.06.2013 18:42
Dnes odpoledne, 24. června, mi přinesla paní Dagmar Fialová svazek klíčů, který někdo nedopatřením nechal ležet na skříňce v místnosti s poštovními schránkami.  Ztráta objemného svazku by pro jejího vlastníka byla velmi citelná, zejména kvůli několika speciálním klíčům....

Úklid nebytových prostor v domě

15.06.2013 13:19
Na březnovém shromáždění SVJ byla opět diskutována kvalita úklidu společných prostor v domě a požadována změna. Ing. Bořek Řezanina proto zadal inzerát do Královoplských listů. Reagovaly téměř dvě desítky zájemců. Dvě z uchazeček o tuto práci bydlí v našem domě v podnájmech a proto B. Ř. rozhodoval...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>