Aktuality

Osvětlení společných prostor, pohybová čidla a jmenovky u vchodu

13.01.2014 19:18
Při revitalizaci domu v roce 2010 jsme nechali změnit způsoby osvětlení společných prostor domu rozdělením na dva okruhy: přízemí – 5. patro a 6 – 12. patro. Tím bylo odstraněno původní nevyhovující řešení, při němž svítilo celé schodiště, jakmile si někdo chtěl rozsvítit třeba v 1....

Protokoly o výměně vodoměrů

13.01.2014 19:17
Někteří vlastníci jednotek se mne obracejí s dotazem, jak mohou zjistit stav spotřebované vody v roce 2013 v jejich bytech. Připomínám a doplňuji mé předchozí informace. Při výměně vodoměrů každý vlastník jednotky, nájemník či jiná osoba, se kterou se vlastník jednotky dohovořil a která byla...

Keře u domu

13.01.2014 19:15
Na nadměrnou výšku dvou keřů, které jsou vysázeny u východní stěny domu, si stěžovali vlastníci jednotek v přízemí. Po skončení výměn rozvodů tepla k domům na Herčíkové, jsem požádal na ÚMČ Královo Pole o úpravu obou keřů. Vedoucí odboru veřejných služeb, paní Ing. Dagmar Malá, shledala...

Výměny bytových vodoměrů - rekapitulace

09.01.2014 01:56
Text článku  jsem 9. února 2014 přenesl z oddílu Aktuality do oddílu O nás.   Zde ponechávám jen závěrečnou výzvu a dovětek o časovém harmonogramu měření spotřeby tepla.   Též vás všechny prosím, abyste zkontrolovali v instalační šachtě vašeho bytu, zda někde na rozvodech...

Kontrola spotřeby tepla

20.12.2013 18:32
Informačním letáčkem vyvěšeným na hlavních vstupních dveřích do našeho domu sděluje pracovník Tepláren Brno, že dne 6. ledna 2014 bude zjišťovat stavy na indikátorech spotřeby tepla v jednotlivých bytech. V čase mezi 7 – 9,45 hod. navštíví byty v 7. – 12. patře, v době od 16,30...

K časovému harmonogramu výměny vodoměrů

19.12.2013 22:47
Od 11. listopadu je s firmou SSS, která bude výměny vodoměrů provádět, smluvně dojednán termín na prvý pracovní týden roku 2014. Vzápětí jsem pro ně, v souladu se smlouvou, zpracoval seznam bydlících - čísla bytů, podlaží a jména vlastníků. Harmonogram, ve kterém je upřesněno, že práce budou...

Výměny vodoměrů

11.12.2013 16:45
Ve dnech 7. (úterý) a 8. (středa) ledna 2014 bude v našem domě provedena výměna vodoměrů na teplou i studenou vodu. V úterý bude provedena výměna v bytech č.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 66,...

Dočasně odstraněný obsah oddílu Aktuality

29.11.2013 17:16
Odpoledne dne 25. 11. 2013 jsem chtěl pozměnit úvodní text nově vkládaného článku do oddílu Aktuality o mém návrhu změn stanov našeho SVJ, které uvádím do souladu s NOZ - Novým občanským zákoníkem. Především jsem chtěl vyměnit přílohu, obsahující upravované stanovy. Psal jsem ji v novém wordu s...

Výměny bytových vodoměrů

14.11.2013 14:52
Ve dnech 6. – 10. ledna 2014 provede v našem domě brněnská firma Servisní služby Svoboda výměnu bytových vodoměrů na SV i TUV. Pro zhotovitele zakázky aktualizuji seznam bydlících a on zpracuje přesný harmonogram výměn pro jednotlivé byty. Všichni jej ode mne obdržíte v dostatečném...

Poničené kování na vstupních dveřích

21.10.2013 16:42
Během víkendu nějaký výtečník předvedl svou hrubou sílu na hlavních vstupních dveřích do domu. Výsledkem je poničené kování – systém antivandal. Ing. Bořek Řezanina měl snahu je opravit. Systém je však složitý a proto opravu, kterou musíme zaplatit, dokáže provést jen odborná firma. Dovolím si...

Dodatek č. 2 ke smlouvě o bankovním úvěru

19.10.2013 00:57
Komerční banka, která poskytla našemu SVJ bankovní úvěr ve výši 9 mil. Kč na komplexní revitalizaci domu, reagovala kladně na moji žádost o zkrácení doby splatnosti úvěru. Dnes, 18. 10.2013, jsem s kolegou Pavlem Hološkou podepsal dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 24. 9. 2010. Původně...

Přerušení dodávky tepla a TV

12.10.2013 17:12
Firma Rozvody tepla, která provádí rozsáhlé rekonstrukce teplovodních rozvodů v oblasti Herčíkovy ulice, letákem ve vstupu do domu sděluje, že dne 17. října bude v době od 8 do 16 hodin přerušena dodávka tepla a teplé vody do našeho domu. Bude probíhat napojování nových...

Nová sazba úroku z úvěru

25.08.2013 11:57
Ke dni 24. srpna 2013 končilo tříleté fixní období u investičního úvěru poskytnutého nám Komerční bankou na revitalizaci domu. S kolegy ve výboru jsme se dohodli na tom, že oslovím jiné banky s dotazem, zda a za jakých podmínek by měly zájem o případné refinancování našeho úvěru. Šlo...

Úprava webu

23.08.2013 18:26
Po odeznění tropických veder jsem lehce pozměnil uspořádání našeho webu: stanovy jsou v samostatném oddíle a materiály z proběhlých shromáždění SVJ jsem přesunul do nově vytvořeného obsahového bloku. Při vytváření podoby webu jsem byl názoru, že základní materiály našeho SVJ mají být v jednom...

Propadlá dlažba

01.07.2013 00:56
Nepochybně si řada spolubydlících všimla, že v minulých dnech se propadla dlažba vedle kanálového krytu na  prostranství před naším domem. Pan Pavel Hološka pořídil fotodokumentaci a zaslal ji s požadavkem na opravu Údržbě městských komunikací. Doufejme, že oprava bude provedena...

Nalezené klíče

24.06.2013 18:42
Dnes odpoledne, 24. června, mi přinesla paní Dagmar Fialová svazek klíčů, který někdo nedopatřením nechal ležet na skříňce v místnosti s poštovními schránkami.  Ztráta objemného svazku by pro jejího vlastníka byla velmi citelná, zejména kvůli několika speciálním klíčům....

Úklid nebytových prostor v domě

15.06.2013 13:19
Na březnovém shromáždění SVJ byla opět diskutována kvalita úklidu společných prostor v domě a požadována změna. Ing. Bořek Řezanina proto zadal inzerát do Královoplských listů. Reagovaly téměř dvě desítky zájemců. Dvě z uchazeček o tuto práci bydlí v našem domě v podnájmech a proto B. Ř. rozhodoval...

Trestní oznámení

12.05.2013 13:07
Dnešního dne, 12. května 2013,  jsem zveřejnil základní dokumentaci související s mým trestním oznámením, které jsem v roce 2009 podal na tehdejší vedení SBD Máj v souvislosti s výrazně předraženou, a problematicky provedenou, generální opravou střechy našeho domu. Najdete ji v oddíle...

Oprava dlažby na venkovním schodišti

10.05.2013 17:31
V průběhu zimního období došlo k podtečení dláždění pod mřížkou na čištění obuvi, čímž došlo k uvolnění jedné dlaždice. Kromě toho bylo několik dlaždic prasklých. Dělníci subdodavatelské stavební firmy reklamovanou vadu odstraňovali kolem poledne dne 8. května. Pan Pavel Hološka...

Převod pozemku pod našim domem

29.04.2013 16:20
Všem vlastníkům jednotek je již známo, že bytový dům Herčíkova 4 stojí na pozemku, který je ve vlastnictví České republiky. Majetek státu spravuje, a s ním hospodaří, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Majetkoprávní šetření pro převod pozemku pod naším domem, číslo parcely 4609/16 o...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>