Nová sazba úroku z úvěru

25.08.2013 11:57

Ke dni 24. srpna 2013 končilo tříleté fixní období u investičního úvěru poskytnutého nám Komerční bankou na revitalizaci domu. S kolegy ve výboru jsme se dohodli na tom, že oslovím jiné banky s dotazem, zda a za jakých podmínek by měly zájem o případné refinancování našeho úvěru. Šlo zejména o zjištění, jak vysoká by byla úroková sazba.

Shodné znění e-dotazu (viz níže připojený text) jsem zaslal následujícím bankovním domům: České spořitelně, ČSOB, Raiffeisence, Sberbance, Fio bance a Equa bance  Ne všechny však reagovaly. Ty, které své nabídky poslaly, svá sdělení podmínily zachováním mlčenlivosti o jejich nabídce vůči třetím osobám. Mohu zde proto zveřejnit pouze to, že nejnižší úroková sazba byla ve výši 2,38% p.a.  Z dalších obecných podmínek bank pro nás bylo stěží realizovatelnou podmínkou zejména to, že úvěr by muselo schválit shromáždění SVJ nejméně 75% hlasovacími podíly.

Doufal jsem, že Komerční banka se k nám, spolehlivému klientu řádně plnícímu smluvní podmínky úvěru, nezachová macešsky při sjednávání podmínek na další období. (Drobnou roli by mohla hrát i skutečnost, že shodou náhod je naší bankéřkou má kamarádka ze studií na jedné ze škol, které jsem za mnohá léta mého žití navštěvoval. Byť o všech návrzích z brněnské pobočky rozhoduje ústředí v Praze). Má naděje nebyla zklamána. Původně sjednaná úroková sazba ve výši 4,09% p.a. (v roce 2010 byla jednou z nejnižších, které po nás tehdy asi sedm oslovených bank požadovalo) byla snížena na 2,59% p.a.

S kolegy ve výboru jsme se dohodli na tom, že vložíme na úvěrový účet mimořádnou splátku 400 tisíc. Všem vám je z mých dřívějších informací jistě známo, že od počátku loňského roku nám KB na splátku jistiny úvěru a úroků neodčerpává z účtu původních cca 65 tisíc měsíčně, ale jen něco málo nad 30 tisíc. Mimořádný vklad k datu ukončení fixního období není zatížen žádnými poplatky. Tímto krokem se náš úvěr snížil na částku jen mírně převyšující 3 mil. Kč

Požádal jsem banku též o to, aby nám byly zvýšeny splátky úvěru na původně sjednanou výši, tj. cca 2/3 z částky, kterou měsíčně vkládáme do fondu na opravy domu. Při souhlasném stanovisku KB dojde ke zkrácení původně sjednané délky doby splatnosti úvěru. Nové fixní období jsme uzavřeli na 1 rok. Pokud by ústředí banky nesouhlasilo se zkrácením délky doby splácení, pokusili bychom se o refinancování úvěru v příštím roce. Jistě je zájmem všech vlastníků jednotek, abychom finanční závazek, který nám umožnil provedení kvalitní revitalizace domu, vypořádali co nejdříve.

FJ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Text mého e-dopisu bankám:

 

Přeji dobrý den.

K závěru srpna 2013 skončí našemu Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4 tříleté fixní období u bankovního úvěru poskytnutého xxxx bankou na komplexní revitalizaci bytového domu.

Úvěr byl poskytnut ve výši 9 mil. Kč. Po přidělení dotace od SFŽP, dotační titul Zelená úsporám, a pravidelně prováděných splátkách, je k 30. 6. 2013 zůstatek jistiny úvěru ve výši 3 536 059 Kč.

V domě nemáme neplatiče a možná splátka úvěru činí cca 65 000 Kč/1 měsíc, přičemž dalších cca 30 tis./1 měs. ponecháváme ve fondu oprav na nepředvídané okolnosti.

Kromě toho můžeme složit cca 500 tis. jako mimořádnou splátku úvěru. Úvěrující banka totiž od ledna 2012, po převodu finančních prostředků z dotace na úvěrový účet, snížila měsíční splátky při ponechání původně sjednané doby splatnosti. Neuvažujeme o snížení ani o zvýšení částek, které vlastníci jednotek, a 3 – 4 uživatelé bytů družstevních, odvádějí do fondu na opravy domu v „nájemném“, do okamžiku splacení bankovního úvěru.  

Prosím o odpověď, zda váš bankovní dům má možnost a zájem na refinancování úvěru našeho SVJ. V kladném případě pak sdělení výše úrokové sazby při fixním období v délce 3 až 5 let. Zároveň uvedení všech poplatků souvisejících s refinancováním a s vedením úvěrového účtu. Případně další podmínky, jakými je například eventuální podmínka vedení bankovního účtu našeho SVJ u vašeho peněžního ústavu.

S díky a s pozdravem se znamená

 

František Janás

www.svj-hercikova-4-brno.cz