Aktuality

Trestní oznámení

12.05.2013 13:07
Dnešního dne, 12. května 2013,  jsem zveřejnil základní dokumentaci související s mým trestním oznámením, které jsem v roce 2009 podal na tehdejší vedení SBD Máj v souvislosti s výrazně předraženou, a problematicky provedenou, generální opravou střechy našeho domu. Najdete ji v oddíle...

Oprava dlažby na venkovním schodišti

10.05.2013 17:31
V průběhu zimního období došlo k podtečení dláždění pod mřížkou na čištění obuvi, čímž došlo k uvolnění jedné dlaždice. Kromě toho bylo několik dlaždic prasklých. Dělníci subdodavatelské stavební firmy reklamovanou vadu odstraňovali kolem poledne dne 8. května. Pan Pavel Hološka...

Převod pozemku pod našim domem

29.04.2013 16:20
Všem vlastníkům jednotek je již známo, že bytový dům Herčíkova 4 stojí na pozemku, který je ve vlastnictví České republiky. Majetek státu spravuje, a s ním hospodaří, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Majetkoprávní šetření pro převod pozemku pod naším domem, číslo parcely 4609/16 o...

Havárie na rozvodu vody

22.04.2013 01:30
Přibližně v 17 hodin v sobotu dne 20. dubna mi přišly dvě bydlící oznámit, že instalační šachtou s rozvody vody, plynu a elektřiny padá záplava vody a proniká do jejich bytů – garsoniér - v 1. patře a v přízemí. Doprovázel je pan Pavel Janout, který poté v nejkratší možné době...

Nové TV stanice na společné anténě

21.04.2013 19:31
Obchodní zástupkyně TV Nova mi v telefonátu sdělila, že v naší oblasti je možný příjem několika dalších televizních stanic. Jejich mechanik že může za úplatu provést úpravy na společné anténě. Přesměroval jsem ji na kolegu Bořka Řezaninu, který je v kontaktu se spolehlivým TV...

Odcizené klíče a nabídka podnájmu

21.04.2013 19:26
V nedělní odpoledne, dne 14. dubna, zazvonil u našeho bytu bezradný spolubydlící. Byl ve svém sklepním boxu pro nějakou drobnost. Ve dveřích ke sklepům nechal zasunutý svazek klíčů. Někdo mu v tom krátkém momentu klíče ukradl. Ve stavu rozrušení měl v úmyslu napsat na nástěnku ve...

Názor předsedy výboru SVJ na kontrolní komisi

03.04.2013 19:56
Na shromáždění vlastníků jednotek, které se konalo dne 21. 3. 2013, jsem při jednání o případném zřízení kontrolní komise přítomným sdělil, že se na mne obrátilo několik členů SVJ s dotazem na její účelnost a smysl. Tazatelům jsem osobně i e-maily většinou blíže zdůvodňoval, proč nevidím důvod...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6