Převod pozemku pod našim domem

29.04.2013 16:20

Všem vlastníkům jednotek je již známo, že bytový dům Herčíkova 4 stojí na pozemku, který je ve vlastnictví České republiky. Majetek státu spravuje, a s ním hospodaří, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Majetkoprávní šetření pro převod pozemku pod naším domem, číslo parcely 4609/16 o výměře 417 m2, bylo dokončeno v posledních dnech roku 2011. Následně bylo nutno zajistit schvalovací podpisy. Vloni byl přijat zákon o restitucích církevního majetku, jehož vydávání musí být vyřizováno přednostně. Z toho důvodu se převody pozemku pod Herčíkovou 4 (a dalších tří domů na Herčíkové) s největší pravděpodobností neuskuteční v roce 2013, ale až v roce 2014.

Nyní informace pozitivní. Původně byla Herčíkova 4 domem družstevním. V minulosti stát podporoval nezanedbatelnou měrou výstavbu družstevního bydlení. Něco málo z té podpory přešlo i do současnosti.  V našem, i podobných případech, to znamená, že pozemky pod těmito domy jsou převáděny na vlastníky bytových jednotek bezplatně. Jediným peněžitým výdajem při převodu je zaplacení notářského poplatku za ověření pravosti podpisů při uzavírání smlouvy mezi ÚZSVM a novými vlastníky příslušné části pozemku, na němž je dům postaven. Nikdo jiný se nestane vlastníkem celého pozemku, případně jeho části, než vlastník jednotky. Obavy, že někdo cizí získá levně pozemek a poté se bude snažit nám jej prodat za výrazně vyšší cenu, nejsou na místě.

K hromadnému podepisování smluv o převodu, akce by měla trvat asi čtyři dny, budeme písemně vyzváni. To se uskuteční v brněnském sídle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ulice Příkop 11, naproti IBC. ÚZSVM následně zajistí vklady práva vlastnického do katastru nemovitostí.

Agendu spojenou s pozemkem 4609/16 vyřizuje paní Petra Švábíková, tel. 542 163 386, případně pro osobní návštěvu: 1. patro, dveře 114. Dovolím si vás ale poprosit, abyste uvedené možnosti využili v nejmenší možné míře. Nic jiného, než to co vám nyní sděluji, se nemůžete dozvědět. ÚZSVM nemá úřední dny a jeho zaměstnanci mají řadu pracovních povinností i mimo sídlo úřadu.   

V Brně dne 29. dubna 2013

František Janás