Havárie na rozvodu vody

22.04.2013 01:30

Přibližně v 17 hodin v sobotu dne 20. dubna mi přišly dvě bydlící oznámit, že instalační šachtou s rozvody vody, plynu a elektřiny padá záplava vody a proniká do jejich bytů – garsoniér - v 1. patře a v přízemí. Doprovázel je pan Pavel Janout, který poté v nejkratší možné době uzavřel hlavní uzávěr vody v příslušné sekci. Přesto voda protekla až do sklepů, kde vytvořila jezírka. Dodatečně mu děkuji za významnou pomoc.
Naštěstí byl v době havárie doma i můj kolega ve výboru SVJ, pan Pavel Hološka, který je technicky mnohem zdatnější než já. Společně se nám posléze podařilo najít byt, ve kterém unikající voda havárii způsobila a zaplavila polovinu domu. Bylo mi známo, kdo ze spolubydlících má klíče k předmětnému bytu, který jeho majitelé užívají jen příležitostně. Na druhý pokus jsme onu paní, které byly klíče svěřeny, zastihli po jejím návratu domů. Pan Hološka uzavřel uzávěry vody v bytě a mohl otevřít uzávěr vody příslušné sekce.

Z hlediska péče o dům je na celé události smutné to, že havárii způsobilo prasknutí staré flexi hadičky na rozvodu vody. Po komplexní revitalizaci domu jsme, výbor SVJ, je nechali jednorázově vyměnit, protože nám jejich praskání v minulých létech způsobilo několik podobných havárií. Všichni bydlící byli tehdy vyzváni, aby nahlásili, zda mají o výměnu zájem. Těm, kteří zájem neprojevili, jsme z fondu oprav, ze kterého byla jednorázová výměna hrazena, vyplatili v únoru 2011 na refundacích částky odpovídající počtu hadiček v jejich bytech a cenám, které jsme při výměně platili instalatérské firmě pana Slavíka. Protože v řadě bytů si jejich vlastníci provedli v minulosti rekonstrukce koupelen a bytových jader na vlastní náklady. Samozřejmě že včetně přípojek ke svislým rozvodům vody. Současně s výzvou k nahlášení výměn byli vlastníci i uživatelé bytů upozorněni na to, že v případě havárie způsobené starými hadičkami, odpovídají od okamžiku hromadné výměny jen oni sami za případné způsobené škody na jiných bytech a domě. (Viz Rekapitulace průběhu modernizace domu, II. část, kapitola Refundace, odst. 1), datováno 25. 1. 2011, který obdrželi všichni vlastníci jednotek i uživatelé bytů buď v elektronické, nebo v písemné podobě. Do zmíněného textu můžete kdykoliv nahlédnout, neboť jsem jen zveřejnil na webové stránce našeho SVJ krátce po jejím založení počátkem března 2013).

(Podobně jsme ve stejnou dobu postupovali i v otázce refundací žaluzií do oken. Dotace Zelená úsporám nám v plné výši uhradila náklady na okna měněná při komplexní revitalizaci domu. Dodatečně jsme do těchto oken nechali namontovat okenní žaluzie, které jsme zaplatili z fondu oprav. Vlastníkům a uživatelům bytů, kteří si v minulosti měnili okna na vlastní náklady, jsme v únoru 2011 vyplatili refundace za žaluzie v počtu oken v jejich bytech a v cenách, které jsme zaplatili Stavoprojektě. Bez ohledu na to, zda v oknech svých bytů žaluzie mají nebo nemají).

S majitelkou bytu, který havárii způsobil, jsem hovořil v neděli dopoledne. Omluvila se těm poškozeným, které v jejich bytech zastihla. V pojištění domácnosti má zahrnuto i pojištění odpovědnosti za případné škody vzniklé jiným obyvatelům domu. Přislíbila, že náhrady škod bude řešit. (Dodatečná poznámka: v následujících dnech jednala s poškozenými a se všemi se domluvila).    

František Janás