Aktuality

Revize plynového rozvodu

18.02.2016 18:26
Dne 24. února 2016 v době od 8,30 do 10,30 hod. bude v našem domě prováděna revize domovního rozvodu plynu. Od vlastníků (bydlících) je vyžadováno zpřístupnění bytů tak, aby revizní technik mohl zkontrolovat stav zařízení v instalační šachtě. Náhradní termín je 25. února...

Drobná porucha výtahu

30.10.2015 15:54
Zhruba po dva uplynulé týdny mnozí z bydlících zaregistrovali špatné dovírání dveří u malého výtahu v přízemí.  Pan Pavel Hološka závadu bezprostředně po jejím zjištění nahlásil servisní firmě. Musíme, žel, nést následky rozhodování někdejšího vedení TPÚ SBD Máj Brno, tehdejšího vlastníka...

Pozvánka na shromáždění

22.10.2015 19:55
Pozvánka na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno které se uskuteční dne 26. listopadu 2015 od 18 hodin   v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno. Přineste si, prosím, přezůvky.     Pořad zasedání:   1) Zahájení: Prezence účastníků...

Doplněná revizní zpráva

30.04.2015 17:10
Z reakcí několika vlastníků jednotek, kteří požádali E.ON o navýšení hodnot jističů z 15 A na 16 A jsem se dověděl, že jim dodavatel elektřiny vrací Žádost o smlouvu - formulář E2 -  jako neúplnou. Požaduje doplnění přiložené revizní zprávy o hodnotu příslušného jističe nebo vyplnění...

Revizní zpráva

09.04.2015 08:49
Zpráva o revizi elektrických zařízení, kterou je nutno přiložit k žádosti o změnu kapacity jističe. BŘ - FJ Revizní zpráva.pdf (174745) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PS: Dne 9. dubna jsem publikoval výše uvedenou revizní zprávu. V podvečer dne...

Škůdce na fasádě

21.02.2015 21:48
Dnes, 21. 2. 2015, krátce před 11 hodinou jsem šel pro pečivo do Billy. Na východní straně domu jsem uslyšel tupé údery. Na hraně fasády, vpravo od okna nad šestým patrem jsem uviděl nějakého ptáka pochutnávajícího si na polystyrenu, kterým je dům zateplen. Vrátil jsem se pro fotoaparát a pořídil...

Výměna svislých elektrorozvodů

11.02.2015 18:29
V pondělí dne 9. února 2015 začala brněnská firma V+W elektro provádět opravy svislých elektrorozvodů. Jde zejména o výměny zastaralého hliníkového vedení za měděné dráty. Součástí oprav bude též úprava elektrorozvodny v přízemí domu jejím uvedením do souladu s aktuálně platnými předpisy...

V našem domě hořelo

01.02.2015 13:49
V pátek 30. ledna 2015, zhruba v půl deváté ráno, došlo v prvém patře k menšímu požáru. Vedle bytu 11 shořelo pohybové čidlo. Podnájemník, pan Pavel Schoffer, krátce před odchodem z domu uslyšel ránu, vyhlédl na chodbu a uviděl oheň. Nabral vodu a uhasil jej. V daném...

Rekonstrukce domovního audiosystému

14.01.2015 19:09
V týdnu od 19. ledna 2015 provede v našem domě třebíčská společnost „Šetři světlem“ modernizaci domovního audiosystému, při které budou vyměňovány i domácí telefony. Nezbytná to podmínka zaručení funkčnosti celého systému. Proto je nutné, aby všichni vlastníci jednotek a uživatelé...

Zasedání shromáždění dne 4. 11. 2014 - stručná informace

06.11.2014 10:07
Pozvánku na zasedání ode mne obdrželi všichni vlastníci jednotek. Buď e-mailem, nebo v písemné podobě vložením do poštovní schránky. Těm vlastníkům, kteří mají v evidenci katastru nemovitostí uvedenu odlišnou adresu od Herčíkové, jsem poslal pozvánky poštou. I těm, kteří své byty trvale...

Pozvánka na shromáždění SVJ

06.10.2014 18:25
Pozvánka na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, které se uskuteční dne 4. listopadu 2014 od 18 hodin v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno Vezměte si, prosím, přezůvky.   Pořad zasedání: 1) Zahájení Prezence účastníků zasedání, úvodní informace a...

Nabídka registrace webových stránek SVJ

02.10.2014 17:54
Před chvílí mi přistál v poště e-mail následujícího znění: Dobrý den, dovoluji si Vám představit informační systém jménem Vlastnikbytu.cz, který je určen pro společenství vlastníků bytových jednotek. Jinými slovy se jedná o web, do kterého mohou nahlížet pouze členové SVJ pod přístupovým...

Změna úrokové sazby u bankovního úvěru

01.10.2014 18:52
Dne 22. 8. 2014 jsme s Komerční bankou uzavřeli, po skončení předchozího fixního období, zřejmě poslední dodatek ke smlouvě o úvěru poskytnutém našemu SVJ na komplexní revitalizaci domu v roce 2010. Předchozí úroková sazba činila 2,59 % p.a. z jistiny Úvěru. Nová úroková sazba je ve...

Výběrové řízení na servis výtahů

19.08.2014 18:54
V podvečer dne 16. 8. 2014 jsem odeslal třinácti firmám provádějícím v Brně servis osobních výtahů e-mail tohoto znění:   Přeji dobrý den, v našem 14-ti podlažním bytovém domě byla provedena modernizace dvou výtahů, typ TOV 400 a TONV 900, na podzim roku 2009. V záruční...

Výměna indikátorů spotřeby tepla

19.06.2014 15:57
Dnešního dne, 19. června 2014 v době od 7 do 14 hodin provedli v našem domě pracovníci Tepláren Brno výměnu indikátorů spotřeby tepla instalovaných na radiátorech ústředního topení avízovanou od 2. června. Akce se vcelku zdařila, neboť své byty zpřístupnilo 72 vlastníků. Výměna nebyla...

Výměna RTN

02.06.2014 15:20
Dne 19. června 2014 provedou Teplárny Brno výměnu indikátorů spotřeby tepla na radiátorech ústředního topení v našem domě. Umožněte, prosím, pracovníkům TB přístup ke všem tělesům ústředního topení ve vašich bytech. V době od 7 do 11 hodin bude výměna prováděna od přízemí do 6. patra. V době mezi...

Havárie na vodovodním řádu

06.05.2014 18:12
Dnes, 6. května 2014, došlo v cca 10 hodin k havárii  na vodovodním řádu v naší oblasti. Následkem bylo silné znečištění studené i teplé vody. BVaK doporučují, aby si všichni bydlící zkontrolovali funkčnost bytových vodoměrů. Zjištěné závady bezplatně opraví, případně vymění...

Smuteční oznámení

22.03.2014 12:24
Dne 19. března zemřel ve věku nedožitých 71 let pan Ivan Huzinec. Rozloučení se zesnulým proběhne v brněnském krematoriu dne 28. března ve 14 hodin.   Tuto smutnou událost publikuji výjimečně na webu našeho SVJ proto, že pan Huzinec vykonával v někdejší samosprávě domu po mnoho let...

Změna ve vedení SBD Máj

17.03.2014 18:15
Společenstvím vlastníků jednotek, která mají uzavřeny mandátní smlouvy o správě s SBD Máj, byla podána informace o změnách ve vedení správy družstva: K datu 26. 2. 2014 bylo zrušeno samostatné místo ředitele družstva a zároveň byl s Ing. Oulehlou rozvázán pracovní poměr. Řízením...

Protipožární vybavení našeho domu

10.03.2014 18:17
Na schůzi předsedů výborů SVJ v listopadu 2013, které 2x ročně svolává ředitel SBD Máj, se nám představila společnost HASIČ SERVIS Ševčík, s.r.o., se sídlem Bartákova 7a, Brno. Vedení družstva po několik let dostávalo porůznu stížnosti na činnost požárního technika, který v domech ve...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>