Osvětlení chodeb

13.09.2016 18:07

 

V roce 2010 jsme při komplexní revitalizaci domu zrušili zapínání osvětlení chodeb klasickým způsobem – vypínači – a nechali je nahradit pohybovými čidly. Hlavním důvodem bylo, že při zapnutí osvětlení v některém z poschodí, se rozsvítila všechna světla v příslušné polovině pater domu: 1 – 6 a 7 – 12. Pro změnu hovořil i komfortnější a pohodlnější způsob rozsvěcování.

Průběžně docházelo k občasným výpadkům nebo poruchám čidel.  Závady jezdili opravovat elektrikáři firmy pana Jursy, která modernizaci provedla. Nebo je odborně odstraňovali pan Pavel Hološka a Ing. Bořek Řezanina -  členové výboru SVJ. V posledních měsících docházelo k častějším poruchám, někdy postihujícím celé poschodí. Buď stále svítila, nebo nesvítila, všechna světla.

12. září přijel elektrikář firmy provést důkladnou kontrolu celého systému osvětlení. V součinnosti s panem Hološkou se jim podařilo odstranit všechny závady. Zjistili přitom, ve kterých patrech docházelo k neodborným zásahům do čidel. Žádné ze čtyř poschodí zde neuvádím, aby nedocházelo k vzájemným podezřením, který z bydlících do čidel zasahoval. Spolu s kolegy ve výboru SVJ věřím, se „poruchový“ stav osvětlení již nebude vyskytovat. Že bude nutno měnit  jen čidla jimž skočil jejich „životní cyklus“.   

František Janás