Výměna RTN

02.06.2014 15:20

Dne 19. června 2014 provedou Teplárny Brno výměnu indikátorů spotřeby tepla na radiátorech ústředního topení v našem domě. Umožněte, prosím, pracovníkům TB přístup ke všem tělesům ústředního topení ve vašich bytech.

V době od 7 do 11 hodin bude výměna prováděna od přízemí do 6. patra. V době mezi 11 - 15 hodinou pak v 7. - 12. patře.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Původně dojednaný termín na 18. června změnily TB kvůli časovému posunu naplánovaných prací v dalších domech. Informaci o výměně (se správným datem) umístily na hlavní vstupní dveře do domu a na nástěnku ve vstupní prostoře domu dne 3. června. Vzápětí kdosi nepodepsaný připsal na letáček v domě dotaz "Na co to je?" Ve čtvrtek ráno jsem na nástěnku připojil lístek se stručnou odpověďí. Včetně odkazu na náš web.

Poměrová měřidla (jsou to ty krabičky, které jsou umístěny na každém radiátoru) slouží ke zjišťování spotřebované tepelné energie dodané do radiátoru na vytápění  jednotlivých místností. Vždy v prvé dny nového roku na nich pracovník TB zjišťuje naměřené hodnoty. Ve funkčním stavu  ony "krabičky" udržují baterie, které jsou v nich. Letos v lednu bylo zjištěno, že v některých RTN, neboli Rozdělovačích tepelných nákladů, již baterie dosloužily. Proto je prováděna výměna těchto měřidel.

Výbor SVJ vybíral mezi několika druhy výrobků. S ohledem na jejich funkčnost i další provázanosti, jsme rozhodli pro typ nabízený TB ve verzi  umožňující dálkové odečty. Nainstalované Sontexy nahradí Metra E-ITN 30.2. Smlouva o dílo - dodávka i výměny - je uzavřena na částku 92 856 Kč.

Nevím už, zda to byl 3. nebo 4. leden roku 2014, kdy každý z nás musel umožnit pracovníku tepláren, aby prošel všechny místnosti v bytě a přiložením měřicího přístroje ke "krabičce" na radiátorech zjistil stav spotřebovaného tepla. V lednu 2015, případně i v průběhu kalendářního roku, budou po dobu následujících deseti let prováděny odečty z chodeb v jednotlivých patrech našeho domu.   

 

FJ