Revizní zpráva

09.04.2015 08:49

Zpráva o revizi elektrických zařízení, kterou je nutno přiložit k žádosti o změnu kapacity jističe.

BŘ - FJ

Revizní zpráva.pdf (174745)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PS:

Dne 9. dubna jsem publikoval výše uvedenou revizní zprávu. V podvečer dne 23. dubna jsem odeslal jednateli firmy V+W Elektro, panu Vlahovi, tento dopis:

 

Přeji dobrý večer,

byť u mne po kratším pobytu mimo Brno a návratu do reality tomu tak rozhodně není.  

 

Při výměně svislých rozvodů jste u dvaatřiceti bytů + dvou elektroměrů pro společnou spotřebu měnili jističe na jinou kapacitu. Závěr aktivit Vaší firmy V+W Elektro potvrdila revizní zpráva, kterou jste nám předal při předávání díla dne 27. března.

 

32 vlastníkům jednotek jsem napsal dopisy, že u E. ON musí podat žádost, na formuláři D3, o navýšení kapacity jističe z 15 A na 16 A. S tím že v jednom z dalších kroků budou k formuláři E2 přikládat revizní zprávu.  Kolega Řezanina ji převedl do formátu .pdf, a já ji vložil na web našeho SVJ. Těm, kteří nemají přístup na internet, nebo z něj revizní zprávu nedokáží stáhnout, ji kolega Řezanina kopíruje a oni ji přikládají k žádosti.

 

Pro přesnost Vám, pane Vlaho, přepisuji jednu větu a jeden celý odstavec z dopisu, kterým E.ON reaguje na podané žádosti.

„… V tuto chvíli nejsou splněny všechny podmínky pro připojení Vašeho odběrního místa, proto Vám ji vracíme zpět s požadavkem na doplnění. ...“.

„V revizní zprávě není uvedena hodnota hlavního jističe instalovaná ve Vašem místě spotřeby. Tento údaj je možno nechat doplnit do stávající revizní zprávy. Doplněnou revizní zprávu musí opětovně potvrdit revizní technik. Nebo si nechejte revizním technikem potvrdit 3. stranu Vaší Žádosti.“

 

Jistě, milý pane Vlaho, uznáte, že bydlící mne musí považovat za pitomce, když je honím na úřad s nedostatečnými dokumenty. I bez toho se na mou hlavu sneslo několik kritických hlasů. Na dva dotazy stran revizní zprávy jsem už dříve odpovídal, že nejsem technik, proto jsem zprávu nijak nestudoval a domnívám se, že je v pořádku. Ukázalo se, že není.   

 

Věřím, že sjednáte nápravu a co nejdříve mi dodáte revizní zprávu odpovídající požadavkům společnosti vlastnící distribuční síť NN.

 

Zdraví Vás

František Janás