Výměna indikátorů spotřeby tepla

19.06.2014 15:57

Dnešního dne, 19. června 2014 v době od 7 do 14 hodin provedli v našem domě pracovníci Tepláren Brno výměnu indikátorů spotřeby tepla instalovaných na radiátorech ústředního topení avízovanou od 2. června. Akce se vcelku zdařila, neboť své byty zpřístupnilo 72 vlastníků. Výměna nebyla provedena v č. 15, 27, 32, 63 a 69.

Náhradní termín je stanoven na 24. června 2014 v době od 7 do 9 hodin. Je nezbytné, aby výše uvedené jednotky zpřístupnili vlastníci buď svou přítomností, nebo aby na uvedený termín svěřili klíče svým sousedům nebo známým.

 

S díky za součinnost při uskutečněné výměně i jejím náhradím termínu.

František Janás