Výběrové řízení na servis výtahů

19.08.2014 18:54

V podvečer dne 16. 8. 2014 jsem odeslal třinácti firmám provádějícím v Brně servis osobních výtahů e-mail tohoto znění:

 

Přeji dobrý den,

v našem 14-ti podlažním bytovém domě byla provedena modernizace dvou výtahů, typ TOV 400 a TONV 900, na podzim roku 2009. V záruční době prováděla jejich pravidelný servis společnost, která výtahy modernizovala na základě smlouvy o dílo s bytovým družstvem, tehdejším vlastníkem domu.

Ve výboru SVJ jsme se dohodli na tom, že pro servis výtahů na další období vyhlásíme výběrové řízení. Záruční doba končí 20. 10. 2014. Smlouvu na servis výtahů má naše SVJ  uzavřenu se zhotovitelem s tříměsíční výpovědní lhůtou. S ohledem na tyto skutečnosti je předpokládaný termín uzavření nové smlouvy o servisních pracích s účinností od 1. 1. 2015.     

Dovoluji si oslovit vaši firmu s dotazem, zda byste měli zájem o provádění pravidelného servisu v rozsahu daném příslušnými předpisy a normami. V kladném případě prosím o dodání návrhu smlouvy včetně závazné cenové nabídky.

Stop termín pro dodání nabídek je 5. září 2014.

Eventuelní dotazy technického rázu vám zodpoví pan Pavel Hološka, 737 984 150, se kterým se můžete domluvit též na případné osobní prohlídce kabin výtahů i strojovny.

S díky za zájem.

František Janás

www.svj-hercikova-4-brno.cz    

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firmy jsem vyhledal na internetu a každé z nich odeslal individuální e-mail na uvedené kontaktní e-adresy. Mým kolegům ve výboru SVJ jsem následně sdělil, které společnosti jsem oslovil. Obratem jim přeposílám došlé nabídky i případnou další korespondenci. Třeba mé odpovědi na dotazy, jak často jsou u našich výtahů prováděny odborné a provozní prohlídky, zda jde o výtahy české výroby a podobně.

Zájem o provádění servisních prací se dostavil okamžitě. Pan Pavel Hološka k dnešnímu dni, podvečer druhého pracovního dne od odeslání výzev, ukazoval naše výtahy a strojovnu zástupcům šesti firem. Je předpoklad, že akci vyhodnotíme dříve než plánováno. Poté zveřejním na webu našeho SVJ názvy zúčastněných firem včetně jejich nabídek i zdůvodnění výběru firmy, která bude naše výtahy servisovat.

FJ