Stanovy ve znění ze dne 4. 11. 2014

Plné znění stanov

06.11.2014 15:19
Stanovy společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Herčíkova 2492/4, 612 00 Brno   ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ   Čl. 1 Název a sídlo   Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2492, postavený na pozemku p. č. 4609/16, zapsaných v katastru nemovitostí na listu...

Změna stanov

Návrhy na změnu stanov

11.02.2014 18:48
Úvod S účinností od 1. 1. 2014 vstupuje v platnost řada zákonů. Činnost a chod společenství vlastníků jednotek (SVJ) upravují zejména dva zákony: 1 - zákon č. 89/2011 Sb., tzv. Nový občanský zákoník (NOZ), nahrazuje zákon o vlastnictví bytů z roku 1994 s jeho různými následnými...

Stanovy ve znění ze dne 24. 11. 2009

Stanovy

11.02.2014 19:19
Stanovy společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Herčíkova 2492/4, 612 00 Brno   ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo společenství   Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 2492 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví: 4047 ulice: Herčíkova, č....