Změna úrokové sazby u bankovního úvěru

01.10.2014 18:52

Dne 22. 8. 2014 jsme s Komerční bankou uzavřeli, po skončení předchozího fixního období, zřejmě poslední dodatek ke smlouvě o úvěru poskytnutém našemu SVJ na komplexní revitalizaci domu v roce 2010. Předchozí úroková sazba činila 2,59 % p.a. z jistiny Úvěru. Nová úroková sazba je ve výši 2,25 % p.a. z jistiny. Doba platnosti počíná dnem 25. 8. 2014 a končí dnem 25. 10. 2017. K tomuto datu bychom měli náš závazek vůči bankovnímu domu bezezbytku vypořádat. Věřme, že se to podaří.

FJ