Rekonstrukce domovního audiosystému

14.01.2015 19:09

V týdnu od 19. ledna 2015 provede v našem domě třebíčská společnost „Šetři světlem“ modernizaci domovního audiosystému, při které budou vyměňovány i domácí telefony. Nezbytná to podmínka zaručení funkčnosti celého systému. Proto je nutné, aby všichni vlastníci jednotek a uživatelé družstevních bytů zajistili jejich zpřístupnění. Buď svou osobní přítomností, nebo prostřednictvím dalších osob.

Harmonogram výměny bytových telefonů, denně od 8 do 18 hodin:

v úterý 20. ledna 12. – 9. patro, ve středu 21. ledna 8. – 5. patro a ve čtvrtek 22. ledna 4. – 1. patro + přízemí.

Dle sdělení zhotovitele „je zde i možnost, že po zapojení tabla dojde k zapojení několika bytů již v pondělí.“

Tel. kontakt na šéfa montáže pana Fialku - 604 430 647. V nezbytných případech si s ním můžete domluvit přesnější termín.

Při modernizaci audiosystému bude, kromě výměny telefonů a rozvodů do bytů, měněno i zvonkové tablo. Nebude již mít tlačítko u každé jmenovky, ale nahradí je kódový systém i přehlednější, abecedně řazený, seznam vlastníků či aktuálně bydlících osob v bytech. Součástí rekonstrukce audiosystému bude též instalace čipového systému na otevírání vstupních dveří. Možnost otevírat hlavní vchodové dveře klíčem bude zachována nejen pro případ poruchy systému, ale i kvůli některým bydlícím, kterým se může zprvu zdát nový systém složitějším.  

Všichni vlastníci jednotek i uživatelé bytů v majetku SBD Máj obdrží nad nahlášený počet bydlících, při zjišťování tzv. osoboměsíců na přelomu roku, další rezervní čip aby tento mohli poskytnout svým rodinným příslušníků či dalším osobám, které je v našem domě navštěvují. Tím se při otevírání vstupních dveří omezí používání klíčů a na ně navazující nutné výměny poškozované zámkové vložky.

S díky za součinnost při další modernizaci našeho společného bydlení.

František Janás