Aktuality

Terén před naším domem

18.06.2019 00:58
O jeho vyrovnání a opravu dláždění jsem požádal ÚMČ Královo Pole v dubnu 2014. Žádost byla zamítnuta kvůli tehdejšímu nedostatku finančních prostředků, které nepostačovaly ani na všechny opravy havarijních stavů.   Dne 8. dubna 2019 jsem na e-adresu vedoucího odboru xxxx  ÚMČ...

Prasklina na přívodu vody

18.06.2019 00:56
V pátek dopoledne dne 10. 5. 2019 mi telefonoval (byl jsem ve městě) podnájemník z bytu 32, pan MgA. Jozef Bača. Ve sklepě uviděl na zemi vodu vytékající z rozvodu pod stropem do sklepní kóje bytu 45. Zatelefonoval jsem na firmu Slavík, která mj. řeší operativně havarijní situace na...

Graffity na našem domě

18.06.2019 00:51
Dne 10. května 2019 jsem na Policii ČR v Králově Poli oznámil posprejovanou fasádu našeho domu. Policista, který přišel oznámení místně šetřit, mi sdělil, že jsem s hlášením druhý v pořadí. Sprejer se totiž „podepsal“ kolem šesté hodiny ranní dne 8. 5. nejen na našem domě, ale i na...

Oprava na rozvodu plynu, zpřístupnění bytů

30.03.2019 17:11
Dne 11. dubna v čase od cca 15 hodin bude zastaven přívod plynu do bytů 1+1 v sekci situované na západ, tj. s výhledem na patrové garáže. Důvodem je oprava na rozvodu plynu. Odhadovaná doba opravy je přibližně do 15:30 hodin. Po dokončení opravy musí servisní pracovníci provést...

Doplacení refundací

05.03.2019 18:38
Shromáždění SVJ rozhodlo dne 13. 11. 2018 hlasováním č. IV. o doplacení 2/3 refundací. Na Městském i Krajském soudu Brno jsem zjistil, že žádný člen SVJ, který se zúčastnil zasedání a hlasoval proti vyplacení, výsledek hlasování v zákonné lhůtě nenapadl. Sedm z 24 dotčených vlastníků jednotek...

Vandal

28.02.2019 23:27
se "podepsal" na schodech ve vstupní prostoře domu. Oprava půjde, bohužel, z našich společných peněz střádaných ve fondu oprav

Suterén domu není sběrný dvůr

28.02.2019 22:51
Někteří spolubydlící si občas zaměňují sklepní prostory domu za sběrný dvůr. Většina jen dočasně do chvíle, než si při rekonstrukci bytu či po jejím dokončení objedná kontejner na odvoz odpadu. Případně nadměrný odpad odveze jiným způsobem. Doufejme, že aktuální snímky z popelárny budou minulostí,...

Výtahy

28.02.2019 21:47
Po zkušenostech s délkou výměny motoru většího výtahu (téměř tři měsíce byl výtah mimo provoz) jsme rozhodli o výměně motoru též u menšího výtahu. Vyskytovaly se u něj totiž stejné problémy jako u výtahu většího. Odvezením obou motorů dne 22. února 2019 byla "operace" dokončena.     

Revize rozvodů plynu

12.02.2019 23:29
Pravidelná revize kontroly rozvodů plynu proběhne dne 20.února dopledne, náhradní termín 21. února odpoledne. Kvůli řádnému průběhu akce je nutno umožnit plynařům přístup do bytů.  FJ

Závada na vodovodním potrubí

12.02.2019 23:26
  Ráno dne 7. února zazvonil u našeho bytu pan Bohumil Veselý - ve sklepě teče voda. Zjistili jsme únik vody z potrubí. Zastavit pro 13. podlaží přívod vody v dané sekci kvůli kapající vodě nebo vyčkat až do opravy přislíbené na druhý den ráno? Rozhodli jsme vyčkat. Následujícího dne...

Motor k výtahu

24.10.2018 17:32
Sláva, po cestě snad kolem světa a několika dalších peripetiích dorazil turecký motor, nezbytný pro zprovoznění většího výtahu, dne 23. 10. 2018 v cca 9 hodin do našeho domu. Zde je.  FJ  

STA

09.10.2018 18:39
Vážení spolubydlící Společná televizní anténa byla přenastavena na nový standard televizního vysílání DVB-T2. Toto vysílání má v roce 2021, jak je vám jistě známo, zcela nahradit současný standard DVB-T. Pozor, stávající zařízení (televize nebo set-top boxy), které jsou schopny přijímat DVB-T...

Pozvánka na shromáždění

08.10.2018 16:56
Stručná   Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno které se uskuteční dne 13. listopadu 2018 od 17 hodin v jídelně Základní školy Herčíkova 19 ……………………………….   Pořad zasedání:   1) Zahájení Prezence účastníků, úvodní informace a zjištění...

Aktuálně k velkému vvýtahu

27.09.2018 18:09
-----Original Message----- From: Darina Jelínková [xxxxxxxx@schindler.com]  Sent: Thursday, September 27, 2018 11:29 AM To: Řezanina Bořek Subject: RE: Objednávka na výměnu stroje - Herčíkova 4 Dobrý den pane Řezanino, máme potvrzeno od dodavatele, že motor dorazí v průběhu příštího týdne....

Výtahy

17.09.2018 18:16
  V několika předchozích příspěvcích v této rubrice jste byli informování o problematice s poruchovostí výtahů v našem domě. Po důkladné revizi bylo zjištěno, že u většího výtahu se rozpadla převodovka. Než nějakým flikováním a vydáváním peněz třeba za přetěsnění že je vhodnější...

Nájemné od 1. 7. 2018

06.06.2018 18:31
Při vyúčtování záloh placených za služby a ostatní náklady spojené s provozem domu za rok 2017 obdržela naprostá většina vlastníků jednotek přeplatky.  Shromáždění vlastníků jednotek v 11/2017 neschválilo předložený návrh na snížení částek odváděných do fondu oprav. Rozpočet nákladů...

K výtahům

06.06.2018 18:20
V článku Výtah mimo provoz jsem uvedl několik informací k dané problematice. Mimo jiného jsem se zmínil o cenové nabídce od firmy Schindler potřebné na opravy výtahů ze dne 18. května. Ta na výtazích provádí servis (na základě výběrového řízení, které jsme vypsali po skončení záruční...

Rezignace člena výboru

31.05.2018 16:40
Na funkci člena výboru SVJ rezignoval pan Pavel Hološka. Měl na starosti, společně s Ing. Bořkem Řezaninou, řešení záležitostí technického rázu. Kandidát (případně osoba vybraná z více zájemců, musí být řádně zvolen na shromáždění SVJ nebo hlasováním per rollam. Za obětavou práci, která...

Informace o dění v domě

29.05.2018 14:30
S ohledem na snížení počtu e-adres i některé další okolnosti sděluji, že  stručné aktuální informace o dění v domě i v našem společenství vlastníků jednotek bude nadále možno zjistit pouze z letáčku ve vstupní prostoře domu a na webu SVJ v rubrice Aktuality. Byť...

Výtah mimo provoz

25.05.2018 16:52
Modernizaci obou výtahů provedla v roce 2009 firma, kterou vybralo tehdejší vedení SBD Máj. Po skončení záruční doby jsme ve výběrovém řízení vybrali firmu Schindler. Servisní práce provádí firma dle dohody a závady odstraňuje operativně.  Nynější závadu malého výtahu přijel servisman opravit...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>