Aktuality

Pozvánka na shromáždění

17.09.2019 18:36
Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno které se uskuteční dne 10. října 2019 od 18 hodin   v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno. Přineste si, prosím, přezůvky.     Pořad zasedání:   1) Zahájení Prezence účastníků, úvodní...

Stížnost na práci členů výboru SVJ

20.08.2019 00:57
Po přívalovém dešti v noci z 6. a 7. června 2019 zaplavila spodní voda suterénní prostory našeho domu. O této skutečnosti informoval spolubydlící Ing. Bořek Řezanina bezprostředně letákem na nástěnce ve vstupu do domu. Ten, jak je to obvyklé u informací vyvěšovaných výborem SVJ, vzápětí někdo...

Vysoušení suterénních prostor

29.07.2019 18:37
Po dokončení oprav velkého výtahu - montáž vodicích lišt a kotvení - bude po dobu přibližně dvou týdnů probíhat vysoušení suterénních prostor zaplavených počátkem června spodní vodou. Vysoušeče budou automaticky vypínány po dobu nočního klidu. V průběhu akce neotevírejte, prosím, okna...

Výstraha

29.07.2019 09:53
zveřejněná na nástěnce ve vstupu do domu někým ze spolubydlících.  S díky FJ 

Nájemné od 1. 7. 2019

06.07.2019 19:01
Při vyúčtování záloh placených za služby a ostatní náklady spojené s provozem domu za rok 2018 obdržela naprostá většina vlastníků jednotek přeplatky.  Rozpočet nákladů plánovaných na rok 2019 zůstává zhruba ve stejné výši jako v roce 2018. Proto není ani v letošním roce důvod...

Závažná porucha výtahu

06.07.2019 18:53
Vzápětí po zaplavení výtahových šachet spodní vodou počátkem letošního června začaly další problémy s výtahy.   Po jednáních Ing. Bořka Řezaniny se servisní firmou Schindler (provedeny kontroly a vydáno doporučení) odesílá dne 20. 6. 2019 tento e-mail: Dobrý den, V příloze posílám...

Spodní voda

18.06.2019 01:03
Po dešti, který se nad naší oblastí spustil v noci z 6. na 7. června 2019, pronikla do suterénních prostor našeho domu spodní voda. Na tuto skutečnost jsem byl upozorněn až v pátek po poledni, kdy jsem přišel domu. (Dopoledne u nás zazvonil pan Radek Šolc se vzkazem pro mne, že popelárna...

Terén před naším domem

18.06.2019 00:58
O jeho vyrovnání a opravu dláždění jsem požádal ÚMČ Královo Pole v dubnu 2014. Žádost byla zamítnuta kvůli tehdejšímu nedostatku finančních prostředků, které nepostačovaly ani na všechny opravy havarijních stavů.   Dne 8. dubna 2019 jsem na e-adresu vedoucího odboru xxxx  ÚMČ...

Prasklina na přívodu vody

18.06.2019 00:56
V pátek dopoledne dne 10. 5. 2019 mi telefonoval (byl jsem ve městě) podnájemník z bytu 32, pan MgA. Jozef Bača. Ve sklepě uviděl na zemi vodu vytékající z rozvodu pod stropem do sklepní kóje bytu 45. Zatelefonoval jsem na firmu Slavík, která mj. řeší operativně havarijní situace na...

Graffity na našem domě

18.06.2019 00:51
Dne 10. května 2019 jsem na Policii ČR v Králově Poli oznámil posprejovanou fasádu našeho domu. Policista, který přišel oznámení místně šetřit, mi sdělil, že jsem s hlášením druhý v pořadí. Sprejer se totiž „podepsal“ kolem šesté hodiny ranní dne 8. 5. nejen na našem domě, ale i na...

Oprava na rozvodu plynu, zpřístupnění bytů

30.03.2019 17:11
Dne 11. dubna v čase od cca 15 hodin bude zastaven přívod plynu do bytů 1+1 v sekci situované na západ, tj. s výhledem na patrové garáže. Důvodem je oprava na rozvodu plynu. Odhadovaná doba opravy je přibližně do 15:30 hodin. Po dokončení opravy musí servisní pracovníci provést...

Doplacení refundací

05.03.2019 18:38
Shromáždění SVJ rozhodlo dne 13. 11. 2018 hlasováním č. IV. o doplacení 2/3 refundací. Na Městském i Krajském soudu Brno jsem zjistil, že žádný člen SVJ, který se zúčastnil zasedání a hlasoval proti vyplacení, výsledek hlasování v zákonné lhůtě nenapadl. Sedm z 24 dotčených vlastníků jednotek...

Vandal

28.02.2019 23:27
se "podepsal" na schodech ve vstupní prostoře domu. Oprava půjde, bohužel, z našich společných peněz střádaných ve fondu oprav

Suterén domu není sběrný dvůr

28.02.2019 22:51
Někteří spolubydlící si občas zaměňují sklepní prostory domu za sběrný dvůr. Většina jen dočasně do chvíle, než si při rekonstrukci bytu či po jejím dokončení objedná kontejner na odvoz odpadu. Případně nadměrný odpad odveze jiným způsobem. Doufejme, že aktuální snímky z popelárny budou minulostí,...

Výtahy

28.02.2019 21:47
Po zkušenostech s délkou výměny motoru většího výtahu (téměř tři měsíce byl výtah mimo provoz) jsme rozhodli o výměně motoru též u menšího výtahu. Vyskytovaly se u něj totiž stejné problémy jako u výtahu většího. Odvezením obou motorů dne 22. února 2019 byla "operace" dokončena.     

Revize rozvodů plynu

12.02.2019 23:29
Pravidelná revize kontroly rozvodů plynu proběhne dne 20.února dopledne, náhradní termín 21. února odpoledne. Kvůli řádnému průběhu akce je nutno umožnit plynařům přístup do bytů.  FJ

Závada na vodovodním potrubí

12.02.2019 23:26
  Ráno dne 7. února zazvonil u našeho bytu pan Bohumil Veselý - ve sklepě teče voda. Zjistili jsme únik vody z potrubí. Zastavit pro 13. podlaží přívod vody v dané sekci kvůli kapající vodě nebo vyčkat až do opravy přislíbené na druhý den ráno? Rozhodli jsme vyčkat. Následujícího dne...

Motor k výtahu

24.10.2018 17:32
Sláva, po cestě snad kolem světa a několika dalších peripetiích dorazil turecký motor, nezbytný pro zprovoznění většího výtahu, dne 23. 10. 2018 v cca 9 hodin do našeho domu. Zde je.  FJ  

STA

09.10.2018 18:39
Vážení spolubydlící Společná televizní anténa byla přenastavena na nový standard televizního vysílání DVB-T2. Toto vysílání má v roce 2021, jak je vám jistě známo, zcela nahradit současný standard DVB-T. Pozor, stávající zařízení (televize nebo set-top boxy), které jsou schopny přijímat DVB-T...

Pozvánka na shromáždění

08.10.2018 16:56
Stručná   Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno které se uskuteční dne 13. listopadu 2018 od 17 hodin v jídelně Základní školy Herčíkova 19 ……………………………….   Pořad zasedání:   1) Zahájení Prezence účastníků, úvodní informace a zjištění...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>