Doplacení refundací

05.03.2019 18:38

Shromáždění SVJ rozhodlo dne 13. 11. 2018 hlasováním č. IV. o doplacení 2/3 refundací. Na Městském i Krajském soudu Brno jsem zjistil, že žádný člen SVJ, který se zúčastnil zasedání a hlasoval proti vyplacení, výsledek hlasování v zákonné lhůtě nenapadl.

Sedm z 24 dotčených vlastníků jednotek mi však dosud nesdělilo čísla bankovních účtů. Opakovaně je k tomu nyní vyzývám. Jakmile budou podklady kompletní, budou předány účtárně mandátního správce našeho SVJ, která zadá KB příkazy k vyplacení příslušných částek.

FJ