Prasklina na přívodu vody

18.06.2019 00:56

V pátek dopoledne dne 10. 5. 2019 mi telefonoval (byl jsem ve městě) podnájemník z bytu 32, pan MgA. Jozef Bača. Ve sklepě uviděl na zemi vodu vytékající z rozvodu pod stropem do sklepní kóje bytu 45. Zatelefonoval jsem na firmu Slavík, která mj. řeší operativně havarijní situace na vodě a topení v našem domě. Zpřístupnění prostor jsem mu mohl zaručit, protože má žena byla v tom čase doma. Posléze mi zatelefonovala, že havárie je v sekci bytů 3+1 situovaných na východ a jih. Montér přívod vody nezastavil, protože její únik nebyl příliš výrazný. Zastihli bydlící v 1. patře, kde byla instalační šachta zcela suchá. Díky tomu bylo jasné, že problém je v přízemním bytě. Zatelefonoval jsem jeho vlastníku, který zde aktuálně nebydlí. Odhadnul čas mého návratu na Herčíkovu a on přislíbil, že na danou dobu přijede. Zkontrolovali jsme situaci v instalační šachtě jeho bytu a zdálo se, že je vše v pořádku. Informoval jsem o zjištění pana Slavíka. Ten byl názoru, že „zdání klame“. S majitelem bytu se dohodli na tom, že se v bytě společně sejdou později odpoledne. (Paní vlastnice bytu 45 mezitím zpřístupnila svůj sklep). Při důkladné kontrole pak zjistili prasklinu na stupačce přivádějící studenou vodu, kterou se podařilo opravit.

 

Zcela výjimečně zde (od nabytí platnosti GDPR) zveřejňuji jméno podnájemníka, protože si zaslouží dík. Rád bych věřil tomu, že havárie neměla delší trvání a že žádný z vlastníků jednotek v tom čase nebyl v dotčené sekci sklepních prostor.

FJ