Výstraha

29.07.2019 09:53

zveřejněná na nástěnce ve vstupu do domu někým ze spolubydlících. 

S díky FJ