Oprava na rozvodu plynu, zpřístupnění bytů

30.03.2019 17:11

Dne 11. dubna v čase od cca 15 hodin bude zastaven přívod plynu do bytů 1+1 v sekci situované na západ, tj. s výhledem na patrové garáže. Důvodem je oprava na rozvodu plynu. Odhadovaná doba opravy je přibližně do 15:30 hodin.

Po dokončení opravy musí servisní pracovníci provést odvzdušnění plynových zařízení ve všech dotčených bytech. Bez tohoto úkonu nemůže být přívod plynu znovu řádně obnoven.

Žádáme proto vlastníky bytů č. 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70 a 76 aby bez výjimky uvedené byty sami zpřístupnili, nebo tím pověřili jinou osobu.

S díky za součinnost při bezproblémovém provedení akce.

František Janás