Vandal

28.02.2019 23:27

se "podepsal" na schodech ve vstupní prostoře domu. Oprava půjde, bohužel, z našich společných peněz střádaných ve fondu oprav