Aktuality

E-adresy a telefonní kontakty

25.05.2018 09:47
Dopisem ze dne 14. 5. jsem požádal 63 členů našeho SVJ (včetně jednoho správce bytu a jednoho uživatele družstevního bytu), aby se vyjádřili k otázce, zda mám v členské evidenci našeho SVJ vést nadále jejich e-adresu a telefonní kontakt. Opakovaně jsem vysvětlil, k jakému účelu jsou...

Změna obsahu webu

25.04.2018 19:09
Vážení návštěvníci webových stránek našeho SVJ Nemálo času mi zabral výběr a úpravy materiálů, které jsem zde několik let nehonorovaně publikoval. Byl jsem veden snahou o detailní podávání informací týkající se zejména provozu našeho domu a činnosti Společenství. Zpestřeno kolekcemi snímků z našeho...

Video

30.01.2018 17:18
Před několika dny mi manželé Taušovi zapůjčili zajímavé historické video dokladující, jak se těšili na nový družstevní byt. V době výstavby měl dům označení B2, po dokončení Herčíkova 4. Rozsah videa je téměř 800 MB, celkový virtuální prostor webu našeho SVJ je limitován 300 MB. Mám zato, že...

Navštívil nás vandal,

27.12.2017 21:48
kterému se zřejmě nelíbilo jedno sklepní okno. Jde o stejnou osobu, která před nedávnem rozbila sklo na bočním vstupu u našich sousedů Herčíkova 2?

Rekonstrukce dláždění hlavního vstupního schodiště

24.10.2017 22:46
Rekonstrukce dláždění hlavního vstupního schodiště do našeho domu bude probíhat od 26. 10. (čtvrtek) do 30. 10. (pondělí) 2017.  Žádáme bydlící, aby po tu dobu používali boční vstup. Rozhodnutí výboru SVJ o výměně dláždění vychází z četných požadavků vlastníků jednotek. Stávající dlažba,...

Pozvánka na shromáždění

14.10.2017 12:32
Pozvánka na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno které se uskuteční dne 15. listopadu 2017 od 18 hodin   v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno. Přineste si, prosím, přezůvky.       Pořad zasedání:   1) Zahájení. Prezence...

Problém se zamykáním hlavního vstupu

28.07.2017 16:03
  Řadu měsíců řešíme problémy se zamykáním hlavního vstupu do domu a funkčností domovního audiosystému. Závady jsou způsobovány vesměs vandalským chováním některých zde bydlících osob či jejich návštěv. Prudkým trhnutím dveří se jim dveře podaří otevřít a tím dochází k narušení systému....

Vandal

11.06.2017 11:28
Zhruba šest a půl roku uplynulých od komplexní revitalizace, prožila hezká fasáda našeho domu bez vandalského útoku. Až do noci z 5. na 6. června 2017, kdy se na ni podepsal jakýsi „umělec“.   FJ

Oprava vstupních dveří

30.03.2017 18:23
Oprava vstupních  dveří probíhá "na etapy". Dveře nešlo zamykat, byť opticky vypadalo vše v pořádku - po přiložení čipu na zvonkové tablo se rozsvítilo zelené světýlko. Prvou opravu provedl pan Marek Jelínek ze Stavoprojekty tím, že vyměnil vychozenou zámkovou vložku. S elektronikou, byť...

Výsledky výběrového řízení

17.02.2017 18:51
Do výběrového řízení na rekonstrukce vodorovných elektrorozvodů a výměnu stropních podhledů na chodbách domu jsme přizvali firmy: Šetři světlem, V+W Elektro, Elektroinstalace Brno, ELPRAC ,ELGOM  EKV. Při oslovení firem jsme jejich zástupcům nabídli, aby se na místě seznámili s rozsahem...

Pozvánka na shromáždění

05.10.2016 10:50
Pozvánka na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno které se uskuteční dne 10. listopadu 2016 od 18 hodin   v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno. Přineste si, prosím, přezůvky.     Pořad zasedání:   1) Zahájení. Prezence účastníků...

Osvětlení chodeb

13.09.2016 18:07
  V roce 2010 jsme při komplexní revitalizaci domu zrušili zapínání osvětlení chodeb klasickým způsobem – vypínači – a nechali je nahradit pohybovými čidly. Hlavním důvodem bylo, že při zapnutí osvětlení v některém z poschodí, se rozsvítila všechna světla v příslušné...

Schůzka výboru SVJ dne 5. dubna 2016

10.04.2016 12:15
1) Kamerový systém Jedním ze závěrů listopadového shromáždění bylo doporučení, abychom v domě nechali nainstalovat bezpečnostní kamerový systém. Po prostudování legislativy, byť ne detailním, jsem doporučil svým kolegům ve výboru, abychom se tím v současné době nezabývali. Z řady...

Revize plynového rozvodu

18.02.2016 18:26
Dne 24. února 2016 v době od 8,30 do 10,30 hod. bude v našem domě prováděna revize domovního rozvodu plynu. Od vlastníků (bydlících) je vyžadováno zpřístupnění bytů tak, aby revizní technik mohl zkontrolovat stav zařízení v instalační šachtě. Náhradní termín je 25. února...

Drobná porucha výtahu

30.10.2015 15:54
Zhruba po dva uplynulé týdny mnozí z bydlících zaregistrovali špatné dovírání dveří u malého výtahu v přízemí.  Pan Pavel Hološka závadu bezprostředně po jejím zjištění nahlásil servisní firmě. Musíme, žel, nést následky rozhodování někdejšího vedení TPÚ SBD Máj Brno, tehdejšího vlastníka...

Pozvánka na shromáždění

22.10.2015 19:55
Pozvánka na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno které se uskuteční dne 26. listopadu 2015 od 18 hodin   v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno. Přineste si, prosím, přezůvky.     Pořad zasedání:   1) Zahájení: Prezence účastníků...

Doplněná revizní zpráva

30.04.2015 17:10
Z reakcí několika vlastníků jednotek, kteří požádali E.ON o navýšení hodnot jističů z 15 A na 16 A jsem se dověděl, že jim dodavatel elektřiny vrací Žádost o smlouvu - formulář E2 -  jako neúplnou. Požaduje doplnění přiložené revizní zprávy o hodnotu příslušného jističe nebo vyplnění...

Revizní zpráva

09.04.2015 08:49
Zpráva o revizi elektrických zařízení, kterou je nutno přiložit k žádosti o změnu kapacity jističe. BŘ - FJ Revizní zpráva.pdf (174745) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PS: Dne 9. dubna jsem publikoval výše uvedenou revizní zprávu. V podvečer dne...

Škůdce na fasádě

21.02.2015 21:48
Dnes, 21. 2. 2015, krátce před 11 hodinou jsem šel pro pečivo do Billy. Na východní straně domu jsem uslyšel tupé údery. Na hraně fasády, vpravo od okna nad šestým patrem jsem uviděl nějakého ptáka pochutnávajícího si na polystyrenu, kterým je dům zateplen. Vrátil jsem se pro fotoaparát a pořídil...

Výměna svislých elektrorozvodů

11.02.2015 18:29
V pondělí dne 9. února 2015 začala brněnská firma V+W elektro provádět opravy svislých elektrorozvodů. Jde zejména o výměny zastaralého hliníkového vedení za měděné dráty. Součástí oprav bude též úprava elektrorozvodny v přízemí domu jejím uvedením do souladu s aktuálně platnými předpisy...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>