Aktuality

Aktuálně k velkému vvýtahu

27.09.2018 18:09
-----Original Message----- From: Darina Jelínková [xxxxxxxx@schindler.com]  Sent: Thursday, September 27, 2018 11:29 AM To: Řezanina Bořek Subject: RE: Objednávka na výměnu stroje - Herčíkova 4 Dobrý den pane Řezanino, máme potvrzeno od dodavatele, že motor dorazí v průběhu příštího týdne....

Výtahy

17.09.2018 18:16
  V několika předchozích příspěvcích v této rubrice jste byli informování o problematice s poruchovostí výtahů v našem domě. Po důkladné revizi bylo zjištěno, že u většího výtahu se rozpadla převodovka. Než nějakým flikováním a vydáváním peněz třeba za přetěsnění že je vhodnější...

Nájemné od 1. 7. 2018

06.06.2018 18:31
Při vyúčtování záloh placených za služby a ostatní náklady spojené s provozem domu za rok 2017 obdržela naprostá většina vlastníků jednotek přeplatky.  Shromáždění vlastníků jednotek v 11/2017 neschválilo předložený návrh na snížení částek odváděných do fondu oprav. Rozpočet nákladů...

K výtahům

06.06.2018 18:20
V článku Výtah mimo provoz jsem uvedl několik informací k dané problematice. Mimo jiného jsem se zmínil o cenové nabídce od firmy Schindler potřebné na opravy výtahů ze dne 18. května. Ta na výtazích provádí servis (na základě výběrového řízení, které jsme vypsali po skončení záruční...

Rezignace člena výboru

31.05.2018 16:40
Na funkci člena výboru SVJ rezignoval pan Pavel Hološka. Měl na starosti, společně s Ing. Bořkem Řezaninou, řešení záležitostí technického rázu. Kandidát (případně osoba vybraná z více zájemců, musí být řádně zvolen na shromáždění SVJ nebo hlasováním per rollam. Za obětavou práci, která...

Informace o dění v domě

29.05.2018 14:30
S ohledem na snížení počtu e-adres i některé další okolnosti sděluji, že  stručné aktuální informace o dění v domě i v našem společenství vlastníků jednotek bude nadále možno zjistit pouze z letáčku ve vstupní prostoře domu a na webu SVJ v rubrice Aktuality. Byť...

Výtah mimo provoz

25.05.2018 16:52
Modernizaci obou výtahů provedla v roce 2009 firma, kterou vybralo tehdejší vedení SBD Máj. Po skončení záruční doby jsme ve výběrovém řízení vybrali firmu Schindler. Servisní práce provádí firma dle dohody a závady odstraňuje operativně.  Nynější závadu malého výtahu přijel servisman opravit...

E-adresy a telefonní kontakty

25.05.2018 09:47
Dopisem ze dne 14. 5. jsem požádal 63 členů našeho SVJ (včetně jednoho správce bytu a jednoho uživatele družstevního bytu), aby se vyjádřili k otázce, zda mám v členské evidenci našeho SVJ vést nadále jejich e-adresu a telefonní kontakt. Opakovaně jsem vysvětlil, k jakému účelu jsou...

Změna obsahu webu

25.04.2018 19:09
Vážení návštěvníci webových stránek našeho SVJ Nemálo času mi zabral výběr a úpravy materiálů, které jsem zde několik let nehonorovaně publikoval. Byl jsem veden snahou o detailní podávání informací týkající se zejména provozu našeho domu a činnosti Společenství. Zpestřeno kolekcemi snímků z našeho...

Video

30.01.2018 17:18
Před několika dny mi manželé Taušovi zapůjčili zajímavé historické video dokladující, jak se těšili na nový družstevní byt. V době výstavby měl dům označení B2, po dokončení Herčíkova 4. Rozsah videa je téměř 800 MB, celkový virtuální prostor webu našeho SVJ je limitován 300 MB. Mám zato, že...

Navštívil nás vandal,

27.12.2017 21:48
kterému se zřejmě nelíbilo jedno sklepní okno. Jde o stejnou osobu, která před nedávnem rozbila sklo na bočním vstupu u našich sousedů Herčíkova 2?

Rekonstrukce dláždění hlavního vstupního schodiště

24.10.2017 22:46
Rekonstrukce dláždění hlavního vstupního schodiště do našeho domu bude probíhat od 26. 10. (čtvrtek) do 30. 10. (pondělí) 2017.  Žádáme bydlící, aby po tu dobu používali boční vstup. Rozhodnutí výboru SVJ o výměně dláždění vychází z četných požadavků vlastníků jednotek. Stávající dlažba,...

Pozvánka na shromáždění

14.10.2017 12:32
Pozvánka na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno které se uskuteční dne 15. listopadu 2017 od 18 hodin   v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno. Přineste si, prosím, přezůvky.       Pořad zasedání:   1) Zahájení. Prezence...

Problém se zamykáním hlavního vstupu

28.07.2017 16:03
  Řadu měsíců řešíme problémy se zamykáním hlavního vstupu do domu a funkčností domovního audiosystému. Závady jsou způsobovány vesměs vandalským chováním některých zde bydlících osob či jejich návštěv. Prudkým trhnutím dveří se jim dveře podaří otevřít a tím dochází k narušení systému....

Vandal

11.06.2017 11:28
Zhruba šest a půl roku uplynulých od komplexní revitalizace, prožila hezká fasáda našeho domu bez vandalského útoku. Až do noci z 5. na 6. června 2017, kdy se na ni podepsal jakýsi „umělec“.   FJ

Oprava vstupních dveří

30.03.2017 18:23
Oprava vstupních  dveří probíhá "na etapy". Dveře nešlo zamykat, byť opticky vypadalo vše v pořádku - po přiložení čipu na zvonkové tablo se rozsvítilo zelené světýlko. Prvou opravu provedl pan Marek Jelínek ze Stavoprojekty tím, že vyměnil vychozenou zámkovou vložku. S elektronikou, byť...

Výsledky výběrového řízení

17.02.2017 18:51
Do výběrového řízení na rekonstrukce vodorovných elektrorozvodů a výměnu stropních podhledů na chodbách domu jsme přizvali firmy: Šetři světlem, V+W Elektro, Elektroinstalace Brno, ELPRAC ,ELGOM  EKV. Při oslovení firem jsme jejich zástupcům nabídli, aby se na místě seznámili s rozsahem...

Pozvánka na shromáždění

05.10.2016 10:50
Pozvánka na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno které se uskuteční dne 10. listopadu 2016 od 18 hodin   v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno. Přineste si, prosím, přezůvky.     Pořad zasedání:   1) Zahájení. Prezence účastníků...

Osvětlení chodeb

13.09.2016 18:07
  V roce 2010 jsme při komplexní revitalizaci domu zrušili zapínání osvětlení chodeb klasickým způsobem – vypínači – a nechali je nahradit pohybovými čidly. Hlavním důvodem bylo, že při zapnutí osvětlení v některém z poschodí, se rozsvítila všechna světla v příslušné...

Schůzka výboru SVJ dne 5. dubna 2016

10.04.2016 12:15
1) Kamerový systém Jedním ze závěrů listopadového shromáždění bylo doporučení, abychom v domě nechali nainstalovat bezpečnostní kamerový systém. Po prostudování legislativy, byť ne detailním, jsem doporučil svým kolegům ve výboru, abychom se tím v současné době nezabývali. Z řady...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>