K výtahům

06.06.2018 18:20

V článku Výtah mimo provoz jsem uvedl několik informací k dané problematice. Mimo jiného jsem se zmínil o cenové nabídce od firmy Schindler potřebné na opravy výtahů ze dne 18. května. Ta na výtazích provádí servis (na základě výběrového řízení, které jsme vypsali po skončení záruční doby) od roku 2004. Podle předběžného odhadu, s vyjmenováním potřebných komponentů, je u menšího výtahu nezbytná oprava za cca 150 tisíc, u většího výtahu za zhruba 50 tisíc.

Dne 30. května provedla firma Schindler důkladnou revizi obou výtahů. Opravu malého výtahu přislíbila na následující den. Což se stalo.

Následně se nás obrátili s žádostí o dodání technické dokumentace. Požádal jsem o ni vedoucího technického úseku našeho mandátního správce. Snad se ji podaří nalézt v archivu. Výtah byl mimo provoz prakticky celý měsíc, což se nám jevilo jako neúměrně dlouhá doba. (Firma Schindler nám nebude účtovat smluvní sazbu za tříměsíční servisní cyklus). Začali jsme proto uvažovat o změně servisní firmy.

Dne 4. 6. se na výtahy přišli podívat zástupci jiné firmy.  Konstatovali, že součástky na opravu výtahů vyrobených před devíti lety v Turecku se nedaří shánět snadno a jeden měsíc, než se podaří vyhledat součást potřebnou k opravě, byť dočasné, není žádná neobvykle dlouhá doba. Nepodaří-li se najít technickou dokumentaci, o servis výtahů u nás by neměli zájem.       

Připomínám, že modernizaci výtahů provedla za nemalý peníz firma XY (na štítcích v kabinách výtahů je uveden její název) v roce 2009 na objednávku tehdejšího vedení SBD Máj. Jak by asi dopadla komplexní revitalizace domu, pokud by i ona proběhla v režii vedoucího TPÚ a ředitele družstva? Kvůli manipulacím při výběrovém řízení na tzv. generální opravu střešního pláště i překročení cenové nabídky zbytečnými vícepracemi  o 47% oproti cenové nabídce (830 tisíc se vyhouplo na 1,26 milionu), jsem na oba pány podal trestní oznámení. Policie je odložila s odůvodněními, že jde o dva obchodní případy a finančně poškozeným by mohl být pouze vlastník domu – SBD Máj. Přitom byla „ve hře“ jedna konkrétní střecha a zakázku sice uhradilo SBD – ale z našeho fondu na opravy domu. Paradoxem našeho právního řádu je třeba to, že osoba podávající trestní oznámení nemá možnost nahlédnout do spisu bez souhlasu osoby/osob, ne které je trestní oznámení podáno. Detaily, včetně kompletní důkazní dokumentace celé kauzy, jsem z webu našeho SVJ preventivně odstranil v polovině května, před nabytím účinnosti nařízení GDPR vydaného EU.       

FJ