E-adresy a telefonní kontakty

25.05.2018 09:47

Dopisem ze dne 14. 5. jsem požádal 63 členů našeho SVJ (včetně jednoho správce bytu a jednoho uživatele družstevního bytu), aby se vyjádřili k otázce, zda mám v členské evidenci našeho SVJ vést nadále jejich e-adresu a telefonní kontakt. Opakovaně jsem vysvětlil, k jakému účelu jsou tyto osobní údaje řadu let využívány a jak je s nimi nakládáno.  

Odpověď ANO zvolilo 39 uživatelů z těch, kteří mi v minulosti poskytli své e-adresy. V některých případech mi manželé, případně spoluvlastníci jednotky dříve sdělili obě své adresy. Nyní od nich nepřišla žádná odpověď, nebo odpověď zněla NE. Jiní zase k již poskytnutému jednomu kontaktu přidali další.

Výsledkem dotazu je, že z písemné evidence i z e-adresáře jsem odstranil 24 e-kontaktů případně i telefonních čísel. Dotčené již nebudu nadále obtěžovat „nevyžádanou poštou“.

Někteří návštěvníci webových stránek našeho SVJ nepochybně zjistili, že do rubrik Zápisy ze shromáždění, O nás a Dokumenty je přístup umožněn pouze registrovaným zájemcům. Kvůli některým neujasněným otázkám v souvislosti s přijetím GDPR jsem uvedené rubriky uzamkl dne 17. května.

Podle pravidel Webnode, vlastníka serveru, na němž jsou naše webové stránky umístěny, mohu jako jejich správce umožnit přístup zadáním jména a e-adresy konkrétního zájemce. Na vyžádání takovým zájemcům následně poskytnu heslo, které jim ve spojení s e-adresou umožní přístup do uvedených rubrik.

Měl-li jsem dříve zájem nahlédnout do činnosti některých SVJ, vždy jsem se setkal s podobným opatřením. Osobně jsem nepovažoval za potřebné cokoliv z činnosti našeho SVJ utajovat. Takový postoj jsem byl, bohužel, přinucen změnit.

František Janás

 

PS: Další údaje osobního charakteru zpracovává, výlučně za účelem správy domu a pozemku, mandátní správce našeho SVJ. Okruh je dán zákonem a není zde vyžadován souhlas dotčených vlastníků jednotek. Kromě identifikačních a kontaktních údajů jde například o údaje související s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na služby, platební údaje a informace o platbách, vymáhání pohledávek a podobně.

FJ