Video

30.01.2018 17:18

Před několika dny mi manželé Taušovi zapůjčili zajímavé historické video dokladující, jak se těšili na nový družstevní byt. V době výstavby měl dům označení B2, po dokončení Herčíkova 4. Rozsah videa je téměř 800 MB, celkový virtuální prostor webu našeho SVJ je limitován 300 MB. Mám zato, že zhlédnutí videa může zajímat více osob. Proto jsem je včera umístil na můj veřejně přístupný Facebook. František Janás