Pozvánka na shromáždění

14.10.2017 12:32

Pozvánka

na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno

které se uskuteční

dne 15. listopadu 2017 od 18 hodin

 

v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno.

Přineste si, prosím, přezůvky.

 

 

 

Pořad zasedání:

 

1) Zahájení.

Prezence účastníků, úvodní informace a zjištění počtu přítomných vlastnických podílů.

 

Hlasování č. I.  

   

2) Hospodaření – Schválení účetní závěrky za rok 2016.

Účetní sestavy za rok 2016 jsou v plném rozsahu publikovány na webových stránkách našeho SVJ, rubrika Dokumenty, kapitola II. Naše hospodaření je rovnovážné, vůči žádnému subjektu nemáme nesplacené závazky.  

 

Hlasování č. II.

 

3) Odvody do fondu oprav.

Díky přiznané dotaci Zelená úsporám jsme uhradili devítimilionový bankovní úvěr poskytnutý nám KB v roce 2010 na komplexní revitalizaci domu za polovinu sjednaného období. Výbor SVJ proto navrhuje snížení měsíčních odvodů do fondu oprav ze současných 25 Kč na 10 Kč/m2.     

 

4) Zhodnocení průběhu rekonstrukce vodorovných elektrických rozvodů.

 

5) Různé.

 

6) Usnesení.

 

7) Závěr.

 

 

Prosím ty vlastníky jednotek, kteří se zasedání nemohou zúčastnit, aby zplnomocnili jinou osobu. V plné moci musí být uvedeno, zda platí jen pro účast nebo i pro hlasování. Úřední ověření plné moci není zapotřebí.

 

 

Za Vaši účast, nebo za vystavení plných mocí, děkuje jménem výboru SVJ

 

 

                                                                      

František Janás