Výsledky výběrového řízení

17.02.2017 18:51

Do výběrového řízení na rekonstrukce vodorovných elektrorozvodů a výměnu stropních podhledů na chodbách domu jsme přizvali firmy: Šetři světlem, V+W Elektro, Elektroinstalace Brno, ELPRAC ,ELGOM  EKV. Při oslovení firem jsme jejich zástupcům nabídli, aby se na místě seznámili s rozsahem požadovaných rekonstrukcí. Panu Pavlu Hološkovi se na prohlídku ohlásil pouze jednatel firmy ELPRAC. Zástupci firem Šetři světlem i ELGOM si dům prošli předloni, kdy se zúčastnili výběrového řízení na rekonstrukce svislých rozvodů a modernizaci domovního audiosystému.

V daném termínu dodaly své cenové nabídky jen firmy ELPRAC, ELGOM a Šetři světlem. Při komplexní revitalizaci našeho domu v roce 2010 byla firma EKV subdodavatelem Komfortu. Majitel firmy EKV se při provádění drobné opravy v lednu vyjádřil, že výzvu nějak přehlédli a požádal o zaslání slepého rozpočtu. Ani poté však firma svou cenovou nabídku nedodala.

Kolem poloviny ledna 2017 jsme na výbor SVJ pozvali jednotlivě zástupce firem, aby nám ke svým cenovým nabídkám podali detailní vysvětlení. Nejprve jsme jednali se zástupcem firmy ELPRAC a poté s firmou ELGOM. Tím jsme si upřesnili rozsah zamýšlených rekonstrukcí: Budou měněny vodorovné elektrické přívody od jističů ve stupačkách po bytové rozvaděče, osazeny nové stropní podhledy na chodbách včetně nových svítidel, zprovozněno nouzové osvětlení chodeb a nainstalována nová pohybová čidla. Nebudou měněny bytové rozvaděče, jak jsme zvažovali. Jejich výměna by navýšila cenu díla o cca 150 tisíc korun. Po upřesnění rozsahu prací jsme firmám umožnili úpravy cenových nabídek tak, aby naceňovaly shodný rozsah díla.

Firma Šetři světlem poslala do výběrového řízení nabídku jen mírně odlišnou od předloňské, kdy nabízela kompletní rekonstrukce všeho, co se ve společných prostorách domu týká elektřiny. Z nabídky jsem vyřadil ty položky, které jsme neměli v úmyslu rekonstruovat. Přesto značně svou nabídkovou cenou převyšovala nabídky firem ELPRAC i ELGOM. Na výzvu ke konkretizování nabídky shodné s těmito firmami, nepřišla odpověď. V připravované rekonstrukci jsme měli rozhodnout jen mezi ELPRAC nebo ELGOM.    

V tom čase mne požádal o možnost zúčastnit se výběrového řízení pan xxxxxx, úzce spolupracující s firmou ELEKTRO PLUS. Bydlí v bytě vlastněném paní xxxxxxxxx. S ním i s xxxxxxx, který s bytem disponuje, jsem před časem o plánované rekonstrukci hovořil. Oba se pohybuji v oblasti elektro a já jim přislíbil, že je přizvu do výběrového řízení. Bohužel jsem na to pozapomněl. Po dohodě ve výboru SVJ jsme nabídku akceptovali. I tato cenová nabídka dodaná v závěru ledna výrazně převyšovala firmy ELGOM a ELPRAC. Krom toho firma poskytovala záruční dobu jen 36 měsíců, všechny další zúčastněné firmy v délce 60 měsíců. Jednatel firmy vyslovil přání, abychom s ním na výboru SVJ jeho nabídku též projednali. Ve výboru jsme se dohodli, že to umožníme. Což jsem mu sdělil e-mailem s dovětkem, že nabídka jiných dvou firem přicházejících v úvahu je cenově výrazně nižší než nabídka jeho firmy a navrhnul jsem termín schůzky. Z něj se jednatel firmy, v den kdy setkání mělo proběhnout, kvůli své nemoci omluvil.

Pořadí firem dle jejich cenových nabídek:

1 – ELGOM - 413 586 Kč

2 – ELPRAC – 528 684 Kč

3 – ŠETŘI SVĚTLEM  - 750 432 Kč

4 – ELEKTRO PLUS – 981 830 Kč

Další jednání bude probíhat s firmou ELGOM, spol. s.r.o., Sovinec 26, Brno. Dojde-li k dohodě na znění smlouvy o dílo, plánované rekonstrukce provede tato firma. Práce začnou patrně v dubnu 2017.

František Janás

 

PS.: Jména tří osob uvedených v půdvodním textu jsem odstranil vzápětí po nabytí účinnosti nařízení GDPR.