Informace o dění v domě

29.05.2018 14:30

S ohledem na snížení počtu e-adres i některé další okolnosti sděluji, že 

stručné aktuální informace o dění v domě i v našem společenství vlastníků jednotek bude nadále možno zjistit pouze z letáčku ve vstupní prostoře domu a na webu SVJ v rubrice Aktuality. Byť s vědomím, že letáčky z nástěnky téměř vždy někdo vzápětí odstraní. Tak jak je tomu nyní v případě informací o opravě výtahu. Viz samostatný článek. 

Neznám SVJ, ve kterém by si jeho předseda dával takovou práci s podrobnou informovaností bydlících adresnými e-maily a dopisy do schránek, jakou jsem zavedl již za mého působení ve výboru samosprávy domu, zhruba od roku 2007. Z některých dotazů v minulosti, aktuálně i nyní, je zřejmé, že se tazatel/tazatelka se ani nenamáhali četbou, byť obsáhlých, zápisů ze shromáždění. Proto jsem v jiném článku použil výraz „nevyžádaná pošta“. 

V diskusních fórech různých bytových družstev a společenství vlastníků jednotek i v právních poradnách pro BD a SVJ se setkávám se stížnostmi na to, že bydlící nemají povědomí o dění v domě. Dokonce si stěžují třeba na to, že zápisy ze shromáždění nedostávají i přesto, že je od výboru žádají. O nulové informovanosti stran hospodaření v jejich domě nemluvě.

Hlava mi nebere například toto: Proběhne shromáždění SVJ. Pořídím z něj stručný zápis a vyzvu členy, aby v případě zájmu napsali diskusní příspěvky. S tím, že všechny budou zveřejněny v plném znění jako příloha zápisu včetně stanovisek členů výboru. Následně je diskutující nespokojen/nespokojena s tím, že se tak stalo. Nebo někteří členové SVJ rozšíří mezi bydlící jisté písemnosti, které pro zvýšení publicity zveřejním na webu SVJ (pochopitelně s vysvětlením skutkového stavu). Kupodivu to pisatelům „není po chuti“.

Na webu SVJ jsem nezveřejňoval negativní zkušenosti s některými vlastníky jednotek hrubě narušujících stanovy i zákonné normy. Proč? Netýkaly se všech vlastníků jednotek, řešili jsme je ve výboru SVJ a nebylo o nich jednáno veřejně na shromáždění.    

Doufám, že v odpovědi na mé konkrétní dotazy v návaznosti s přijetím nařízení GDPR obdržím od ÚOOÚ jasná stanoviska. Podle nich se bude řídit další sdělování a zveřejňování informací i obsah zápisů ze shromáždění v našem SVJ.

 Náhradní termín výměny uzávěrů vody v některých bytech bude určen až v období září – říjen 2018. Realizační firma je natolik zahlcena zakázkami, že pro zvažovaný termín do poloviny června nemá volnou kapacitu.

František Janás