Rezignace člena výboru

31.05.2018 16:40

Na funkci člena výboru SVJ rezignoval pan Pavel Hološka. Měl na starosti, společně s Ing. Bořkem Řezaninou, řešení záležitostí technického rázu.

Kandidát (případně osoba vybraná z více zájemců, musí být řádně zvolen na shromáždění SVJ nebo hlasováním per rollam.

Za obětavou práci, která byla výrazně komplikována některými neukázněnými spolubydlícími, vesměs z řad nájemníků a jejich návštěv, panu Hološkovi upřímně děkujeme.

 FJ

 

PS.: Jeden náš spolubydlící je předběžně ochoten zapojit se do práce výboru