Nájemné od 1. 7. 2018

06.06.2018 18:31

Při vyúčtování záloh placených za služby a ostatní náklady spojené s provozem domu za rok 2017 obdržela naprostá většina vlastníků jednotek přeplatky. 

Shromáždění vlastníků jednotek v 11/2017 neschválilo předložený návrh na snížení částek odváděných do fondu oprav. Rozpočet nákladů plánovaných na rok 2018 zůstává zhruba ve stejné výši jako v roce 2017. Proto není ani v letošním roce důvod k hromadné změně předpisů „nájemného“. Přeje-li si někdo snížit nebo zvýšit stávající částku, může se na změně domluvit přímo s paní Silvií Tománkovou, účetní našeho SVJ na SBD Máj.

FJ