Pozvánka na shromáždění

08.10.2018 16:56

Stručná

 

Pozvánka

na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno

které se uskuteční

dne 13. listopadu 2018 od 17 hodin

v jídelně Základní školy Herčíkova 19

……………………………….

 

Pořad zasedání:

 

1) Zahájení

Prezence účastníků, úvodní informace a zjištění počtu přítomných vlastnických podílů.

 

2) Volba člena výboru SVJ

………………………

Shromáždění je předkládán návrh na jeho zvolení. 

Hlasování č. I.  

   

3) Hospodaření – Schválení účetní závěrky za rok 2017

…………………

 

Hospodaření našeho SVJ je rovnovážné, vůči žádnému subjektu nemáme nesplacené závazky. Shromáždění je předkládán návrh na schválení účetní závěrky. V plném znění je publikována v rubrice Dokumenty

 

 Hlasování č. II.   

 

.

 

4) Soudní žaloba dvou vlastníků jednotek vůči SVJ

byla projednána Městským soudem v Brně dne 4. října 2018. 

Při jednání se žalobci i žalovaný mimo jiného shodli na hlasování o refundacích za okna vyměněná vlastníky jednotek před kompelxní revitalizací domu v roce 2010.  

 

Při Hlasování č. III. bude rozhodováno, zda mají být žalobcům doplaceny z fondu na opravy domu 2/3 refundací + úroky z prodlení, náklady na právní zastoupení a pod.

 

Při Hlasování č. IV. bude rozhodováno, zda mají být dalším 24-ti vlastníkům jednotek dolplaceny z fondu na opravy domu 2/3 refundací. 

 

5) Změna v přístupu na webové stránky SVJ

Všechny rubriky informující podrobně o dění v našem domě, našem hospodaření a fungování společenství vlastníků jednotek byly v předchozích letech volně přístupné a bez omezení komukoliv. Od druhé poloviny května 2018, po jednání předsedy výboru SVJ s Úřadem na ochranu osobních údajů, je přístup do uzamčených rubrik umožňován pouze členům SVJ po zadání přihlašovacích údajů, které zájemcům sděluje předseda výboru.   

 

6) Různé

 

7) Usnesení

 

8) Závěr

 

Prosím ty vlastníky jednotek, kteří se zasedání nemohou zúčastnit, aby zplnomocnili jinou osobu. V plné moci musí být uvedeno, zda platí jen pro účast nebo i pro hlasování. Úřední ověření plné moci není zapotřebí.

 

Za Vaši účast, nebo za vystavení plných mocí, děkuje jménem výboru SVJ

                                                                      

František Janás

 

Poznámka:

Výše uvedený text je omezen na základní body programu zasedání. Pozvánku s přílohou obdrželi v plném znění všichni vlastníci jednotek obvyklým způsobem: jednotlivě na poskytnuté e-adresy nebo v tištěné verzi vložením do poštovních schránek v domě. Je publikována v rubrice Zápisy ze shromáždění

 

FJ  

PS.: Stručnou pozvánku jsem poprvé vyvěsil na stěnu mezi výtahy v přízemí v sobotu 13. 10. Někomu moje informace, jako obvykle, vadila a do pondělního rána ji odstranil.