Pozvánka na shromáždění

05.10.2016 10:50

Pozvánka

na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno

které se uskuteční

dne 10. listopadu 2016 od 18 hodin

 

v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno.

Přineste si, prosím, přezůvky.

 

 

Pořad zasedání:

 

1) Zahájení.

Prezence účastníků zasedání, úvodní informace a zjištění počtu přítomných vlastnických podílů.

 

2) Volba člena výboru.

Panu Pavlu Hološkovi končí pětileté funkční období. Jako člen výboru řeší v našem domě spolehlivě a pečlivě záležitosti technického rázu. Je proto vhodné, aby nadále ve své práci pokračoval.

 

Hlasování č. I.   

   

3) Hospodaření – Schválení účetní závěrky za rok 2015.

Účetní sestavy za rok 2015 jsou v plném rozsahu publikovány na webu SVJ, rubrika Dokumenty, kapitola II.

Záznam v pololetní Průběžné rozvaze sděluje, že k 30. 6. 2016 mělo naše SVJ ve fondu oprav částku 842 078 Kč. Z bankovního výpisu ze dne 31. 8. 2016 vyplývá, že k plnému uhrazení devítimiliónového úvěru poskytnutého KB na modernizaci našeho domu v roce 2010 nám zbývá splatit 910 565 Kč. 

 

Hlasování č. II.

 

4) Plán činnosti – souhlas s plánovanou rekonstrukcí.

Zhruba do března 2017 by mohla proběhnout rekonstrukce vodorovných elektrických rozvodů – od jističů ve stupačkách po jističe v bytech. Do výběrového řízení přizval výbor sedm firem.

 

Hlasování č. III.

 

5) Různé.

 

6) Usnesení.

 

7) Závěr.

 

 

Prosím ty vlastníky jednotek, kteří se zasedání nemohou zúčastnit, aby zplnomocnili jinou osobu. V plné moci musí být uvedeno, zda platí jen pro účast nebo i pro hlasování. Úřední ověření plné moci není zapotřebí.

 

 

Za Vaši účast, nebo za vystavení plných mocí, děkuje jménem výboru SVJ

 

 

                                                                                                                       František Janás