Nájemné od 1. 7. 2019

06.07.2019 19:01

Při vyúčtování záloh placených za služby a ostatní náklady spojené s provozem domu za rok 2018 obdržela naprostá většina vlastníků jednotek přeplatky. 

Rozpočet nákladů plánovaných na rok 2019 zůstává zhruba ve stejné výši jako v roce 2018. Proto není ani v letošním roce důvod k hromadné změně předpisů „nájemného“. Přeje-li si někdo snížit nebo zvýšit stávající částku, může se na změně domluvit přímo s paní Silvií Tománkovou, účetní našeho SVJ na SBD Máj.

FJ