Vysoušení suterénních prostor

29.07.2019 18:37

Po dokončení oprav velkého výtahu - montáž vodicích lišt a kotvení - bude po dobu přibližně dvou týdnů probíhat vysoušení suterénních prostor zaplavených počátkem června spodní vodou. Vysoušeče budou automaticky vypínány po dobu nočního klidu. V průběhu akce neotevírejte, prosím, okna v prostoře sklepních kójí a ponechávejte hadice vypouštějící vodu tak, jak je umístila realizační firma.

FJ