Stížnost na práci členů výboru SVJ

20.08.2019 00:57

Po přívalovém dešti v noci z 6. a 7. června 2019 zaplavila spodní voda suterénní prostory našeho domu. O této skutečnosti informoval spolubydlící Ing. Bořek Řezanina bezprostředně letákem na nástěnce ve vstupu do domu. Ten, jak je to obvyklé u informací vyvěšovaných výborem SVJ, vzápětí někdo odstranil. Následovala jednání s pojišťovnou, Ing. Bořek Řezanina vedl řadu jednání s firmou Schindler, která provádí servis našich výtahů. Záplava totiž způsobila závažnou havárii velkého výtahu, došlo k dílčímu poškození malého výtahu a několika souvisejícím skutečnostem. Probíhala odborná kontrola suterénních prostor a pro část z nich bylo doporučeno jejich vysoušení specializovanou firmou.

 

Je více než pravděpodobné, že někteří spolubydlící nenavštívili v období po záplavě sklepní prostory, na jejichž stěnách jsou stále patrny stopy po vodě, ani nenahlédli na webové stránky našeho SVJ na nichž jsem postupně publikoval tři informace o událostech. Zcela jistě však museli zaregistrovat nejen spolubydlící, ale všichni procházející kolem našeho domu, hadice vedoucí ze sklepních oken včetně upozornění o vysoušení sklepních prostor, které bylo zahájeno dne 29. 7. 2019.

Člen výboru SVJ Ing. Bořek Řezanina obdržel e-mail odeslaný jednou spolubydlící, vlastnicí jednotky, členkou SVJ dne 1. 8. v 16:57. Zní:

Dobrý den,
 
po dvou měsících jsem se úplnou náhodou dozvěděla, že mám vytopený sklep. Možná se mýlím, ale předpokládám, že je Vašim úkolem informovat obyvatele domu o této údálosti. Cítím se nečinností výboru poškozena. Není to osobní. Sepsala jsem stížnost - viz příloha, vyvěsím ji i na nástěnku.
 
S pozdravem

podpis  

==============================================================================

Text připojeného dopisu:

Odesílatel

uveden

Herčíkova 2492/4

612 00 Brno

 

Adresát

Bořek Řezanina

SVJ Herčíkova 4

612 00 Brno

 

Stížnost na práci, respektive nekonání, členů výboru SVJ

Dobrý den,

chci podat stížnost na práci členů výboru SVJ. Doufám, že záležitost bude zařazena jako bod příští členské schůze a že bude dodatečně sjednána náprava a vyjádřena omluva.

Dne 31.7. jsem náhodou, díky informaci jednoho spoluobyvatele domu, zjistila, že byly zaplaveny sklepy. Tedy s téměř dvouměsíčním zpožděním. Voda sice zřejmě byla do výšky 10 cm, ale mám rohový sklep a voda vzlínala po stěnách a kartonech do výšky cca 50 cm. Na podlaze jsem měla bednu s knihami a různými dokumenty, zplesnivěly, musela jsem je vyhodit. Dále rozložený dýhovaný nábytek, ten snad ještě půjde zachránit. Zda vznikla plíseň na stěnách, nejsem teď schopna posoudit, je potřeba počkat až sklep trochu vyschne.

 

  1. Nerozumím, nechápu, a považuji za selhání práce členů výboru SVJ, že nebyli obyvatelé domu oficiálně seznámení s nebezpečím pro jejich majetek a vyzváni, aby ohrožené věci ze sklepa vynesli.
  2. Myslím, že rovněž chybí informace, zda se na vodou poškozené věci vztahuje nějaké pojištění – a jak postupovat v případě poškození věcí.
  3. Dle mého názoru je důležité vyschnutí všech sklepů a zabránění vzniku plísní, opět postrádám informaci, zda něco takového nehrozí a jak tomu zabránit. Chybí mi posouzení závažnosti události, strategie nápravy, délka odstraňování škod….

 

S pozdravem

podpis

 

V Brně dne 1.8.2019

=====================================================================

Pozn. FJ: Formát dopisu/stížnosti jsem zde upravil. Ten, který zřejmě opakovaně vyvěšovala pisatelka na nástěnce, měl patrně jinou grafickou úpravu, velikost a adresát dopisu byl nejspíše jiný než BŘ nebo FJ.

======================================================================

Kolega Bořek Řezanina odpověděl stěžovatelce e-mailem odeslaným dne 2. 8. v 08:52. Vyjímám pasáž možná důležitou pro některé spolubydlící:

Pokud máte pojištěnou domácnost, tak si náhradu škody vyřiďte se svojí pojišťovnou, pokud ne, celý dům je pojištěn a můžete se připojit k nahlášené pojistné události s číslem PU: 4194024374. Pojišťovna Kooperativa podatelna@koop.cz
Konzultace:
Adéla Gregrová | regionální technik referent
Global Expert, s. r. o. | Masná 20, 602 00 Brno
GSM: +420 703 891 963
e-maiil 
agregrova@gexpert.cz | web: www.globalexpert.cz

=====================================================================

Plné znění odpovědi:

Předmět:

RE: Stížnost na práci členů výboru SVJ

Zobrazit podrobnosti

Od:

Řezanina Bořek  ‌

Komu:

xxxxxxxxx@volny.cz ,

František Janás ‌

Datum:

2.8. 2019 08:52

Dobrý den,
Je mi velice líto, že došlo k poškození i vašeho sklepa a vybavení v něm a samozřejmě máte plné právo být rozhorlena.
Základní informace na nástěnku vyvěšena byla (je ale pravdou, že do druhého dne ji někdo sundal), nicméně informace o zatečení je vyvěšeno na stránkách SVJ (tam to nikdo nemůže strhnout).
A je mi velice líto, že jste nezaznamenala jak samotné zatopení, tak následnou likvidaci (3 hasičská auta), tak ani následné stopy po vodě, které jsou patrny nejen ve sklepě, ale i na chodbě a v popelárně (kam každý chodí aspoň 1x týdně). Tohoto si ale nikdo nevšímá, protože toto jsou společné prostory a jsou každému mimo jeho zorné pole.
Toto zatečení způsobilo opravdu velké problémy s následným úklidem a vysoušením, úklidem a vysoušením výtahových šachet. Dokonce i s poruchou, havárií a odstávkou obou výtahů. Malý výtah odstávku teprve bude mít. A samozřejmě i další návazné úkoly, jako např. Posouzení statika o poškození domu, jednání z Teplárnou o možném poškození předávací stanice domu, atd.atd.atd.
Nyní probíhá vysoušení sklepů a následně budeme řešit ošetření proti plísní.
Na druhou stranu mě ale těší, že jste všechny tyto činnosti nezaznamenala, což přece jenom trochu naznačuje, že práci okolo baráku neděláme tak úplně špatně.
Pokud máte pojištěnou domácnost, tak si náhradu škody vyřiďte se svojí pojišťovnou, pokud ne, celý dům je pojištěn a můžete se připojit k nahlášené pojistné události s číslem PU: 4194024374. Pojišťovna Kooperativa podatelna@koop.cz
Konzultace:
Adéla Gregrová | regionální technik referent
Global Expert, s. r. o. | Masná 20, 602 00 Brno
GSM: +420 703 891 963
e-maiil agregrova@gexpert.cz | web: www.globalexpert.cz

Zdraví a přeje krásné léto
Bořek Řezanina

==========================================================================

Od 30. 7. do večera 7. 8. jsem byl mimo Brno. K prohlížení došlé e-pošty jsem se dostal až v noci dne 10. 8. Zjistil jsem, že jsem adresátem stejného e-mailu i dopisu jako kolega BŘ. Proto jsem na doručený e-mail odpověděl stručným zdůvodněním mé opožděné reakce s tím, že odpověď kolegy z výboru SVJ, kterou mi poslal v kopii, považuji za zcela vyčerpávající a dostatečnou.

Kolega BŘ se vrátil z dovolené v podvečer dne 12. 8. Kromě jiného mne bezprostředně informoval o dopisu/stížnosti, který visel na nástěnce. Proto jsem dne 13. 8. v 18:44 poslal stěžovatelce e-mail ve kterém jsem ji mj. požádal o souhlas se zveřejněním její stížnosti na webu SVJ. Ona souhlasila. Přesto jsem se rozhodl její jméno anonymizovat.

Napsal jsem:     

Předmět:

Ad stížnost

Zobrazit podrobnosti

Od:

František Janás ‌

Komu:

xxxx.  ‌

Kopie:

Bořek Řezanina ‌

Datum:

13.8. 2019 18:44

Zobrazit zprávu s formátováním

Přeji Vám dobrý podvečer
 
Kolega Bořek Řezanina se včera večer vrátil z dovolené a nyní jsme projednali mj. několik aktuálních záležitostí týkajících se domu a SVJ. Včetně Vaší stížnosti.
 
Shodli jsme se na tom, že bych ji měl publikovat na webu SVJ i s jeho odpovědí. Proč? Sdělil mi, že po příjezdu viděl na nástěnce ve vstupní prostoře domu Váš poničený dopis. Zcela jistě považujete za nezbytné informovat o nečinnosti výboru a Vašich požadavcích všechny spolubydlící. V opačném případě Vám mohla stačit bezprostřední, vyčerpávající, odpověď kolegy BŘ i můj (kvůli pobytu mimo Brno mírně opožděný) e-mail a neměla byste důvod i poté vyvěšovat dopis na nástěnce. 
 
Další důvod k jeho zveřejnění na webu: Kolega BŘ je – shodně s Vámi – názoru, že má být spolubydlícím podána informace o možných způsobech nahlášení pojistné události. Z mnohaletých zkušeností víme, že informace vyvěšované na nástěnce a signované zejména mnou, nebo obecně podepsané výborem SVJ, z ní mizí i během několika hodin. (Výzvy či oznámení vyvěšuji opakovaně do chvíle, než mne ta „hra“ přestane bavit). Ideální je proto publikování na webu. Bez souvislosti s Vašim dopisem/stížností taková informace postrádá smysl, protože za více než dva měsíce od zaplavení se nikdo se stejným problémem jako Vy nepřihlásil.    
 
Dovolím si Vás proto požádat o e-souhlas se zveřejněním Vaší stížnosti na webu SVJ.
 
PS: Zatopení některé části prostorů se sklepními boxy vodou ze stupaček nebo uzávěrů je sice zřídkavým, přesto opakujícím se jevem. Od letošního května k tomu došlo již 4x. (Před loňskou výměnou uzávěrů vody v bytech docházelo k takovým situacím ještě častěji). Aktuálně bych mohl být osobně nespokojen třeba s tím, že při odborné kontrole sklepních prostor po jejich zaplavení v červnu bylo u části, ve které se nachází sklepní box našeho bytu, konstatováno, že ta do podzimu vyschne a není nutno použít vysoušeče. Pokud bych trval na nasazení techniky i v této části, pojišťovna by vícenáklady neuhradila.       
 
S pozdravem
František Janás

===================================================================  

Stěžovatelka napsala:

Předmět:

Re: Ad stížnost

Zobrazit podrobnosti

Od:

xxx@volny.cz  ‌

Komu:

František Janás ‌

Datum:

14.8. 2019 12:12

Zobrazit zprávu s formátováním

Dobrý den,
děkuji za odpověď a vysvětlení širších souvislostí.
 
Se zveřejněním stížnosti na webu SVJ souhlasím.
 
Nepovažuji však - nemyslím konkrétně moji stížnost - za šťastné volit jako hlavní komunikační kanál s obyvateli domu právě web. Ne každý má internet, ne každý navštěvuje tento web. Jinak, co se konkrétně mé stížnosti týče, vím o jednom dalším vlastníkovi bytu, který o vyplavení svého sklepa nevěděl (nemám souhlas ho jmenovat) - až ode mne. Chápu, že máte s domem starostí nad hlavu, chápu, že nějaký místní podívín sundává z nástěnky informace, chápu, že jste s panem Řezaninou udělali spoustu práce, o které se nikdo nedozví a neocení ji, přesto musím trvat na tom, že informace o ohrožní majetku ve sklepech atd.měla být oficiálně a dostečně rychle, a vhodnější kanálem než je web, sdělena.
 
S pozdravem a přáním hezkého dne

Podpis

 

=====================================================================================

E-korespondenci se stěžovatelkou uzavírám e-mailem

 

Předmět:

Re: Ad stížnost

Zobrazit podrobnosti

Od:

František Janás ‌

Komu:

xxxx@volny.cz>  ‌

Datum:

16.8. 2019 19:25

Zobrazit zprávu s formátováním

Přeji Vám dobrý podvečer a děkuji za souhlas.
 
Z vlastní zkušenosti jistě víte, že pro informování spolubydlících používám léta letoucí též další nadstandardní způsob: individuálně odesílané e-maily nebo písemně do poštovních schránek. Již před založením webových stránek to byly informace o dění v domě, pozvánky na shromáždění, zápisy z něj, žádost o zpřístupnění bytů a podobně.
 
Po poledni 7. 6., kdy jsem se o zaplavení suterénu dověděl, voda již vsákla do podlah z betonu a na dláždění zůstalo jen několik loužiček. Pouze stopy na stěnách ukazovaly na to, že nebyla zaplavena jen popelárna a výtahové šachty. V daném případě, i kvůli dalším nezbytnostem souvisejícím s událostí, mne vskutku nenapadlo, abych obcházel sklepní prostory, snažil se odhadnout, kam voda pronikla a u kterých čísel boxů/bytů by podání informace o zaplavení konkrétním vlastníkům mělo smysl.
 
Klidné dny a spokojené bydlení Vám přeje
 
František Janás