Výměna svislých elektrorozvodů

11.02.2015 18:29

V pondělí dne 9. února 2015 začala brněnská firma V+W elektro provádět opravy svislých elektrorozvodů. Jde zejména o výměny zastaralého hliníkového vedení za měděné dráty. Součástí oprav bude též úprava elektrorozvodny v přízemí domu jejím uvedením do souladu s aktuálně platnými předpisy a normami.

Ve smlouvě o dílo jsme si konkrétní datum zahájení a dokončení prací sjednali jen orientačně. Jednateli firmy jsem sdělil, že práce mohou začít, jakmile jim to jejich kapacity dovolí. Vyžadoval jsem však, že to musí být až po dokončení prací na modernizaci audiosystému. Přesto mne mírně zaskočilo, že o zahájení prací jsem se dověděl až od pana Pavla Hološky, který výskyt elektrikářů v domě zjistil. Bydlící jsme proto nemohli informovat o zahájení prací v obvyklém předstihu. Pan Hološka napsal a vyvěsil informaci o této akci do výtahu až v době, kdy práce již započaly.

Byty není nutno zpřístupňovat. Všech bydlících se dotkne pouze časově omezené, na 3-4 hodiny, vypínání elektřiny v jednotlivých bytech nezbytné pro potřebné úpravy. O přesném čase informují elektrikáři lístečky, které nalepují na dveře konkrétních bytů.

FJ

PS.: Čas pro vypnutí elektřiny je zhotovitelem zkrácen na cca 2 - 2,5 hodiny a informaci o časovém přerušení dodávky elektřiny v příslušných patrech vylepují ve výtazích.

FJ