Doplněná revizní zpráva

30.04.2015 17:10

Z reakcí několika vlastníků jednotek, kteří požádali E.ON o navýšení hodnot jističů z 15 A na 16 A jsem se dověděl, že jim dodavatel elektřiny vrací Žádost o smlouvu - formulář E2 -  jako neúplnou. Požaduje doplnění přiložené revizní zprávy o hodnotu příslušného jističe nebo vyplnění strany 3. žádosti revizním technikem.  Proto jsem jednatele firmy V+W Elektro požádal o zajištění doplnění revizní zprávy. Viz předchozí článek v Aktualitách.

Následně jsem u některých dotčených vlastníků zjistil, že mají řízení o změně hodnot jističe ukončeno, neboť E.ON akceptoval onu neúplnou revizní zprávu.

Revizní technik svou zprávu předpisově doplnil a mohu ji na tomto místě publikovat. Ti z Vás, kterým dodavatel elektrické energie žádost vrátil, si mohou přiloženou doplněnou zprávu stáhnout nebo požádat Ing. Bořka Řezaninu o její kopii v tištěné podobě.

FJ

Revizní zpráva doplněná.pdf (2300122)