Pozvánka na shromáždění

22.10.2015 19:55

Pozvánka

na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno

které se uskuteční

dne 26. listopadu 2015 od 18 hodin

 

v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno.

Přineste si, prosím, přezůvky.

 

 

Pořad zasedání:

 

1) Zahájení:

Prezence účastníků zasedání, úvodní informace a zjištění počtu přítomných vlastnických podílů.

 

2) Zpráva o modernizacích a rekonstrukcích v domě za uplynulé období.

   

3) Hospodaření – Schválení účetní závěrky za rok 2014.

Účetní sestavy jsou publikovány na webu SVJ v druhé kapitole rubriky Dokumenty ve dvou verzích: ve formátu PDF i Excel.

 

Hlasování

 

4) Plán činnosti.

 

5) Informace o soudní žalobě podané u Krajského soudu v Brně

JUDr. Blankou Schöblovou zastupující Mgr. Michaelu Veverkovou a paní Dagmar Felklovou ve které je požadováno od SVJ doplacení refundací. Na webu SVJ viz rubrika O nás. 

 

6) Různé.

 

7) Usnesení.

 

8) Závěr.

 

 

Ti vlastníci jednotek, kteří se nemohou zúčastnit zasedání, mohou zplnomocnit jinou osobu. V plné moci musí být uvedeno, zda platí jen pro účast nebo i pro hlasování. Úřední ověření plné moci není zapotřebí.

 

 

Za vaši účast děkuje jménem výboru SVJ

 

 

                                                                      

                                                                                  František Janás