Schůzka výboru SVJ dne 5. dubna 2016

10.04.2016 12:15

1) Kamerový systém

Jedním ze závěrů listopadového shromáždění bylo doporučení, abychom v domě nechali nainstalovat bezpečnostní kamerový systém. Po prostudování legislativy, byť ne detailním, jsem doporučil svým kolegům ve výboru, abychom se tím v současné době nezabývali. Z řady medializovaných případů lze souhlasit s obecným názorem, že zákon na ochranu osobních údajů nahrává více přestupníkům dobrých mravů a chování než těm, kteří se preventivně či důvodně obávají o bezpečnost svou nebo svého majetku. Od začátku letošního roku sice došlo k jistým úpravám usnadňujícím instalaci kamerového systému v bytovém domě. Přesto současná situace není ještě příznivá. Před instalací je nutno požádat o souhlas, a řádně mu zdůvodnit, Úřad na ochranu osobních údajů. Otázkou je, zda bychom při naší situaci v tomto bodě uspěli. Například to, že k záznamu z kamer mohou mít přístup pouze určité osoby, musí být vedena evidence o přístupech k němu a záznamy musejí být po sedmi dnech od pořízení smazány, by nevadilo. Nemáme však možnost umístit záznamové zařízení do separátní místnosti. Příslušným orgánům však musí být umožněna kontrola zřízení, záznamů i evidence. Jde sice o logickou podmínku. Já, ani mí kolegové, nejsme zvědavi na takovéto návštěvy v našich bytech. Nehledě na nebezpečí, že ve složitém a  nepřehledném právním systému bychom mohli něco opomenout a vystavili se tak nepříjemným jednáním nebo dokonce postihům.

 

2) Vyúčtování služeb

V pondělí 4. dubna jsem od provozní účetní našeho SVJ, od paní Šmídové na Máji, převzal celkové přehledy vyúčtování služeb za rok 2015. Po kontrole správnosti jsme se ve výboru dohodli, že je bez zjevných nedostatků. Již jsem dal souhlas ke zpracování vyúčtování na jednotlivé jednotky. Po dokončení se je pokusím opět předat co největšímu počtu vlastníků osobně.

 

3) Seminář

Společnost Pragotherm uspořádala v podvečer na Zelený čtvrtek seminář zaměřený na odstraňování plísní z fasád zateplených domů. Pozvánku, adresovanou našemu SVJ, jsem akceptoval a svou účast potvrdil proto, že i tento seminář byl bezplatný a plísně se již v menší míře začínají na fasádě vyskytovat. (Na rozdíl od pozvánek na různé semináře, kdy pořadatelé požadují úhrady účastnických poplatků v řádu 2 – 5 tisíc korun a proto o ně nemám zájem). Byli jsme detailně seznámeni s různými druhy řas a plísní, jejich vzniku a šíření až po možné způsoby likvidace. Škodlivé mikroorganismy se objevují na zateplených fasádách již po zhruba pěti až deseti letech od realizace. Většině mikroorganismů prospívá chladné a vlhké prostředí. Proto se vyskytují vesměs v lokalitách se vzrostlými stromy, na severních stranách domů s nedostatkem slunečního svitu a ve znečištěném ovzduší. Zateplovací materiál nepropouští teplo z domu, fasáda je prohřívána jen venkovní teplotou což má značný pozitivní vliv na jejich rozvoj. Pragotherm, ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci vyvinul speciální nanotechnologii. Přípravky nejsou, a nebudou, volně dostupné na trhu. Ve zkušebním provozu i při několikaletém praktickém používání se osvědčily. Řešení však není jednoduché a jednoznačné. Zjištění množství napadení a druhu plísní či řas sice Pragotherm provádí v tuto chvíli bezplatně. Nutno však uhradit cca 5000 za posudek z laboratoře. Očištění fasády a aplikace ochranných nátěrů, se provádí buď z vysokozdvižných plošin, horolezci nebo z lešení. Poslední varianta je nejvhodnější. Cena u našeho domu by byla cca 600 tisíc. Záruka 10 let. Pro nás v tuto chvíli jakýkoliv další kontakt se společností Pragotherm, nebo s jinou firmou nabízející likvidaci plísní a řas nemá význam. (Na rozdíl od několika účastků semináře z Komína nešťastných ze silně napadených fasád domů, a údajně marně žádajících po městské části odstranění stromů v těsné blízkosti domů). Můžeme doufat, že škodlivé mikroorganismy nenapadnou náš dům v takové míře, jak bylo prezentováno na fotodokumentaci. Různé technologie a materiály se vyvíjejí a došlo li by po létech přeci k té situaci, třeba budu na trhu dostupné jiné, snad levnější, přitom neméně kvalitní materiály a způsoby.

 

František Janás