Oprava dlažby na venkovním schodišti

10.05.2013 17:31

V průběhu zimního období došlo k podtečení dláždění pod mřížkou na čištění obuvi, čímž došlo k uvolnění jedné dlaždice. Kromě toho bylo několik dlaždic prasklých. Dělníci subdodavatelské stavební firmy reklamovanou vadu odstraňovali kolem poledne dne 8. května. Pan Pavel Hološka následně provedl nezbytná opatření tak, aby upozornil na povedenou opravu a v rámci možností zabránil vstupu na opravené dláždění: zamknul vstupní dveře, na venkovním schodišti natáhl provaz, který by měl odradit od vstupu na dlažbu a výrazně čitelným letákem informoval o provedené opravě s tím, že bydlící mají používat boční vchod. Stejnou informaci vyvěsil na vnitřní stranu dveří v přízemí. Nebylo nutno ani dveře otevírat, protože ve svátek není pošta doručována. Někdo však nedbal na upozornění, odemknul hlavní vstup a všechny nově osazené dlaždice, tj. podél celé mřížky, pošlapal. Pan Hološka se to sice snažil opravit, budeme nejspíše nuceni opět kontaktovat stavební firmu. Je zapotřebí dodávat komentář k „přístupu“ někoho ze spolubydlících k našemu společnému majetku?  

František Janás