Výměny bytových vodoměrů - rekapitulace

09.01.2014 01:56

Text článku  jsem 9. února 2014 přenesl z oddílu Aktuality do oddílu O nás.

 

Zde ponechávám jen závěrečnou výzvu a dovětek o časovém harmonogramu měření spotřeby tepla.

 

Též vás všechny prosím, abyste zkontrolovali v instalační šachtě vašeho bytu, zda někde na rozvodech neprosakuje voda. Při zjištění takové skutečnosti zatelefonujte na Servisní služby Svoboda, jejichž pohotovostní služba přijede a závadu odstraní.

V pracovní době můžete telefonovat na pevnou linku 548 523 737 v jiném čase pak na mobil 603 238 861.

František Janás

 

Dovětek ke zveřejněnému časovému harmonogramu pro odečty spotřeby tepla.

Jde, stejně jako v létech předchozích, o akci dodavatele tepla a odečty provádí jejich pracovník. Na informačním letáku bylo uvedeno, že odečty v 7. – 12. patře budou prováděny od 7,00 do 9,45 hod. a v přízemí – 6. patře od 16,30 do 19,15 hod. Po jeho nalepení na vchodové dveře do domu připsal již zmíněný anonym na mou informaci na nástěnce o výměně vodoměrů příkaz „Uveďte čas!“ Jak odečty spotřeby tepla probíhaly? Posledním kontrolovaným bytem v prvé etapě byl náš byt. Je posledním ve 12. patře. Odečty byly dokončeny v 8,15. Pracovníku TB jsem umožnil, aby si u nás provedl souhrnnou rekapitulaci a nemusel to sepisovat na koleně na chodbě. Jen na našem patře nezastihl tři vlastníky jednotek. Vcelku reálně předpokládali, že odečty v jejich bytech budou provedeny až někdy kolem 9,30. Další etapa odečtů měla začít v 16,30. Chvíli jsem taky čekal, společně se dvěma dalšími vlastníky jednotek, u vchodu do domu, protože se mi stále nepodařilo zjistit osoboměsíce v jednotce č. 3. Něco po 17. hodině se mne přišel zeptat vlastník jednotky č. 20, který také čekal u vchodu, zda nevím, kdy začnou odečty. (V bytě ve 2. patře byly odečty provedeny kolem 19 hodiny). Nevěděl jsem, a uspokojivou odpověď ani kontakt na odečítatele jsem nemohl dát též několika dalším bydlícím, kteří se mne na to ptali v následujících dnech. Informaci o odečtech tepla jsem na internetových stránkách našeho SVJ zveřejnil jen proto, abych o akci informoval zejména ty návštěvníky webu, kteří zde vlastní jednotky ale neužívají je, případně je ani nepronajímají.

FJ