Keře u domu

13.01.2014 19:15

Na nadměrnou výšku dvou keřů, které jsou vysázeny u východní stěny domu, si stěžovali vlastníci jednotek v přízemí. Po skončení výměn rozvodů tepla k domům na Herčíkové, jsem požádal na ÚMČ Královo Pole o úpravu obou keřů. Vedoucí odboru veřejných služeb, paní Ing. Dagmar Malá, shledala žádost jako oprávněnou a vbrzku zajistila provedení příslušných úprav. Nešlo tedy o nějaký svévolný zásah nepovolaných osob.

FJ