Příčina poruchy osvětlení

18.01.2014 11:29

Příčina poruchy osvětlení.

V jednom z předchozích příspěvků jsem napsal o závadě na osvětlení společných prostor v 6. – 12. patře. Byla způsobena tím, že někdo zastrčil zápalku do  vypínače na schodišti. Přestože jsou nastavené intervaly dostatečně dlouhé. Následným neustálým zapínáním světel posléze došlo ke zkratu a výpadku osvětlení schodiště i chodeb. Při opravě museli elektrikáři vyměnit všechny vyskratované vypínače. Nejsou to zbytečně vyhozené naše společné peníze z fondu oprav?

FJ