Výměny vodoměrů

11.12.2013 16:45

Ve dnech 7. (úterý) a 8. (středa) ledna 2014 bude v našem domě provedena výměna vodoměrů na teplou i studenou vodu.

V úterý bude provedena výměna v bytech č.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 72, 73, 74

Ve středu budou vodoměry měněny v bytech č.: 5, 10, 1, 9, 16, 11, 15, 22, 17, 21, 28, 23, 27, 34, 29, 33, 40, 35, 39, 46, 41, 45, 52, 47, 51, 58, 53, 57, 64, 59, 63, 70, 65, 69, 76, 71, 75, 77.

Výměny provede firma Servisní služby Svoboda, spol. s.r.o., Konečného 20, Brno. Je bezpodmínečně nutné, aby v uvedené dny byly zpřístupněny všechny byty. Při výměně v jiný den uhradí vlastník jednotky, i uživatel bytu družstevního, náklady na dopravu.

Při výměně bude zjišťováno množství spotřebované vody v jednotlivých bytech v roce 2013. Tyto odečtové sestavy musí výbor SVJ zkompletovat a uzavřít do 10. ledna 2014.

S díky za součinnost.

František Janás