Změna ve vedení SBD Máj

17.03.2014 18:15

Společenstvím vlastníků jednotek, která mají uzavřeny mandátní smlouvy o správě s SBD Máj, byla podána informace o změnách ve vedení správy družstva:

K datu 26. 2. 2014 bylo zrušeno samostatné místo ředitele družstva a zároveň byl s Ing. Oulehlou rozvázán pracovní poměr. Řízením správní složky družstva byla pověřena paní Věra Volecová, vedoucí ekonomického úseku.

Víru v další vzájemnou dobrou spolupráci mohu za naše SVJ osobně přislíbit, protože jak s paní Volecovou tak i s dalšími zaměstnanci  ekonomického úseku jsme nikdy v minulosti, díky jejich profesionálním znalostem a jednání neměli nejmenší problémy či neshody.

 

Neznám důvody uvedeného rozhodnutí představenstva družstva. Bude-li v budoucnu zveřejněno, pak s ním seznámím i návštěvníky našeho webu.  Pan Ing. Miroslav Oulehla mi osobně, tím i všem mým spolubydlícím, výraznou měrou pomohl v srpnu 2010 při finišování s podáním žádosti o dotaci Zelená úsporám. Odvolal z dovolené statutární zástupce družstva proto, aby připojili své souhlasné podpisy k žádosti o dotaci za vlastnický podíl Máje. Díky tomu se mi podařilo dosáhnout na potřebných 75% a žádost mohla být úspěšně podána cca 2 hodiny před uzavřením přepážek pracovišť SFŽP.

 

František Janás