Schůze výboru SVJ dne 4. února 2014

05.02.2014 01:02

Na schůzce, konané od 18, 30 hod., byli přítomni všichni tři členové výboru. Projednány byly tyto okruhy:

 

1) Pravidelná revize protipožárních opatření.

Výbor akceptuje návrhy firmy Hasič servis Ševčík, s.r.o., (náš mandátní správce SBD Máj je vybral k provádění revizní činnosti na všech, cca 140 SVJ, jimž provádí správcovskou činnost) na doplnění některých chybějících položek: rozšíření počtu hasicích přístrojů a jejich umístění do nově dodaných a nainstalovaných skříněk, dodání chybějících proudnic k hadicím, dodání a montáž samolepek požárně bezpečnostního a fotoluminiscenčního značení. Cenová nabídka na kompletní doplnění chybějících položek je ve výši 54 810 Kč.  

Ing. Bořek Řezanina dořeší u revizora zejména otázku potřebnosti výměny stávajících konopných hadic C52 za nové, umělohmotné. Částka za tuto položku – cenová nabídka ji obsahuje -  je 16 800 Kč.

 

2) Komerční banka ruší balíček Komfort, v němž byl veden běžný účet našeho SVJ.  Výbor akceptuje nabídku nově nabízeného balíčku Profi účet s výhodnějšími službami i sazbami za vedení běžných účtů pro SVJ i bytová družstva. Dodatky ke smlouvě podepisuje František Janás a Pavel Hološka.

 

V září 2010 poskytla KB našemu SVJ úvěr na komplexní revitalizaci domu ve výši 9 milionů. Díky dotaci Zelená úsporám i dobré platební morálce nám na počátku roku 2014 zbývá uhradit 2 901 039 Kč.

 

3) Poruchu osvětlení a pohybového senzoru u hlavních vstupních dveří do domu se pokusí opravit vlastními silami a dovedností pánové Hološka a Řezanina. Nepůjde-li závadu odstranit, zakoupí a nainstalují nové světlo včetně čidla. Jeho cena je cca 500 Kč.

 

4) V některých bytech je nedokonalá funkce domácích telefonů. Při komplexní revitalizaci domu jsme zvolili jednodušší z nabízených variant. Chtěli jsme se vyvarovat nákladnému řešení, při němž by byl vyměněn celý systém, včetně nových rozvodů drátů s prosekáváním do jednotlivých bytů.  Ing. Bořek Řezanina opětovně projedná s tehdejším zhotovitelem díla tuto záležitost. Poté se výbor SVJ pokusí najít dobré, pokud možno ne příliš nákladné, řešení.

 

5) Výbor jako celek vyjádřil uspokojení nad tím, jak proběhla výměna vodoměrů. Díky těm z vás, kteří jste k tomu svým vynikajícím přístupem přispěli.  

 

František Janás