Poděkování Pavlu Hološkovi

13.01.2014 19:20

Panu Pavlu Hološkovi chci na tomto místě veřejně poděkovat za dnešní pomoc jedné, těžce se pohybující, spolubydlící. Ta se na mne příležitostně obrací se žádostí o nějakou drobnější výpomoc nebo radu. V dnešním telefonátu mi sdělila, že jí nesvítí světlo v koupelně a při výměně vodoměrů že jí instalatéři doporučili výměnu pákové vodovodní baterie v kuchyni. Nejsem zdatný v realizaci technických záležitostí, a proto jsem se obrátil na pana kolegu Hološku s dotazem, zda by nebyl ochoten  jít se mnou do onoho bytu, podívat se na příčinu závad a případně je opravit. Nejenže na mou prosbu reagoval kladně, ale uvolněné nástropní světlo v koupelně se mu podařilo opravit. Výměnu vodovodní baterie pak že zkusí domluvit u našeho společného známého, vzdáleného příbuzného oné paní, který bydlí na Herčíkové 6 a se kterým se často vídává v protějších garážích. Dohodli jsme se, že výměnu baterie instalatérskou firmou zajistím až v případě, nebude-li tato varianta úspěšná.

FJ