Protipožární vybavení našeho domu

10.03.2014 18:17

Na schůzi předsedů výborů SVJ v listopadu 2013, které 2x ročně svolává ředitel SBD Máj, se nám představila společnost HASIČ SERVIS Ševčík, s.r.o., se sídlem Bartákova 7a, Brno. Vedení družstva po několik let dostávalo porůznu stížnosti na činnost požárního technika, který v domech ve vlastnictví Máje a SVJ, která mají s družstvem uzavřenu smlouvu o správě, prováděl pravidelné revize protipožárního vybavení a zabezpečení domů. Bylo mu vytýkáno, že revize jsou někdy pouze formální, bez kontroly a zjišťování skutečného stavu vybavení. Z výběrového řízení vzešla výše zmíněná společnost. Sestavila program kontroly všech bezmála 140 domů s tím, že bude-li mít vlastník domu zájem, zjištěné závady mu též odstraní.

U nás proběhla kontrola 17. ledna.  Následná cenová nabídka měla dvě varianty: jednodušší (38 290 Kč) a komplexní (54 810 Kč), zahrnující všechny detaily protipožárního vybavení domu našeho typu dle platných odborných norem a právních předpisů. Jednodušší varianta by přicházela v úvahu tehdy, pokud bychom neměli ve fondu oprav dostatek finančních prostředků. Rozhodnutí výboru SVJ bylo bez zaváhání pro komplexní variantu. Následně jsme na internetu vyhledávali ceny vybavení specifikované v cenové nabídce společnosti. Jejich ceny byly výhodné, a proto jsme potvrdili objednávku.

Komplexní doplnění všeho předepsaného HSŠ dodal a nainstaloval, sledován a kontrolován panem Pavlem Hološkou, ve dnech 6. a 7. března 2014. Při zprovozňování přívodů vody k hydrantům v jednotlivých patrech domu nastaly, s ohledem na stáří systému, v několika případech problémy s výměnou starých ventilů za nové. Šéf firmy se mi ve čtvrtečním podvečerním telefonátu omlouval za to, že kvůli zádrhelům nezvládli vše během jednoho dne, jak měli naplánováno. Cena díla však zůstává nezměněna.

HASIČ SERVIS Ševčík odvedl perfektní práci. Náš dům je v rámci protipožárního vybavení v ideálním stavu. Můžeme si jen přát, aby nikdy nemuselo být použito.

FJ

 

Nabídkový_list,_Hasiči Ševčík.xls (32256)