Osvětlení společných prostor, pohybová čidla a jmenovky u vchodu

13.01.2014 19:18

Při revitalizaci domu v roce 2010 jsme nechali změnit způsoby osvětlení společných prostor domu rozdělením na dva okruhy: přízemí – 5. patro a 6 – 12. patro. Tím bylo odstraněno původní nevyhovující řešení, při němž svítilo celé schodiště, jakmile si někdo chtěl rozsvítit třeba v 1. patře. Zároveň jsme nechali do všech podlaží nainstalovat pohybová čidla a zaslepit vypínače. Rozsvítí se vždy jen to patro, na němž je zaznamenán pohyb.

V minulém týdnu došlo k poruše na osvětlení schodiště a chodeb mezi 6. – 12. patrem. Pan Pavel Hološka se snažil přijít věci na kloub, po dva dny zjišťoval příčinu a měl snahu závadu opravit vlastními silami. Nezadařilo se, a po konzultaci s ing. Řezaninou byla na 14. ledna objednána oprava u odborné firmy.

Ing. Bořek Řezanina třeba v minulých dnech vyměnil nefunkční pohybové čidlo ve 3. patře a podařilo se mu opravit čidlo v 6. patře. Pan kolega má klíček od zvonkového tabla u vstupních dveří a na požádání na něm mění jmenovky. S důvěrou se na něj obracejte a nemusíte původní jména přelepovat nějakými lístečky.   

Zejména novým vlastníkům jednotek v těchto souvislostech sděluji, že technické záležitosti související s chodem domu  - pokud to dostatečně zřetelně nevyplývá z předchozích řádek nebo z přehršle informací na webu SVJ - řeší vlastními silami, a bez nároků na další odměny za provedené úkony, dva členové výboru SVJ: Ing. Bořek Řezanina a pan Pavel Hološka.

FJ