Dočasně odstraněný obsah oddílu Aktuality

29.11.2013 17:16

Odpoledne dne 25. 11. 2013 jsem chtěl pozměnit úvodní text nově vkládaného článku do oddílu Aktuality o mém návrhu změn stanov našeho SVJ, které uvádím do souladu s NOZ - Novým občanským zákoníkem. Především jsem chtěl vyměnit přílohu, obsahující upravované stanovy. Psal jsem ji v novém wordu s příponou .docx. Po vložení na web jsem si uvědomil, že ve starších programech, které mají někteří z vlastníků jednotek na svých PC a NTB, tento soubor nedokáží otevřít.  Proto jsem návrh stanov převedl do souboru s příponou .doc. Namísto odstranění jednoho článku zmizely, pro mne záhadným  způsobem, všechny články v tomto oddíle. Ve snaze o jejich obnovení jsem se obrátil na technickou pomoc Webnode. Nebyl jsem spokojen s prvou, nic neřešící,  odpovědí. Nervy hrály dál, protože nemám všechny příspěvky, které na web vkládám, uloženy ve wordu, v němž je obvykle píši. Některé články v Aktualitách již zdaleka nejsou aktuální. Naproti tomu jsou jiné, jejichž platnost přetrvává. Ty nahrazují někdejší mé informativní dopisy o dění v domě, které jste ode mne po několik předchozích let dostávali buď na poskytnuté e-adresy, nebo nakopírované kolegou Řezaninou do vašich poštovních schránek. Proto jsem se obrátil znovu na technickou podporu s podrobnějším popisem události. A články jsou navráceny. Včetně vysvětlení toho, kam zmizely a odkud je při podobné "nehodě" mohu navrátit na původní místo. Má důvěra v server Webnode byla po čtyřech dnech obnovena.

František Janás

 

P.S.

Po "zmizení" všech článků z Aktualit jsem následující den vložil na web do oddílu O nás v tu chvíli mně dostupné materiály k pokračování kauzy Veverková - Felklová kontra Janás. V některých krocích, které jsem v závěru října podnikl na ochranu mých osobnostních práv, odkazuji i na materiály publikované v oddíle Aktuality. Proto je ponechávám i na tomto místě v nezměněné podobě.