K časovému harmonogramu výměny vodoměrů

19.12.2013 22:47

Od 11. listopadu je s firmou SSS, která bude výměny vodoměrů provádět, smluvně dojednán termín na prvý pracovní týden roku 2014. Vzápětí jsem pro ně, v souladu se smlouvou, zpracoval seznam bydlících - čísla bytů, podlaží a jména vlastníků. Harmonogram, ve kterém je upřesněno, že práce budou provedeny ve dnech 7. a 8. ledna mi firma dodala 10. 12. a já jej přepsal do informace pro vás, spolubydlící. Se souhlasem majitele firmy jsem uvedl též kontaktní telefon a jméno šéfa příslušného úseku oné firmy. Informace o termínu výměny vodoměrů jsem všem spolubydlícím sdělil ve dnech 11. a 12. prosince buď individuálně odesílanými e-maily, nebo v písemné verzi vložením do poštovních schránek. Stručnější informaci o plánované výměně jsem následně zveřejnil na webu našeho SVJ. Což je obvyklý postup u naprosté většiny sdělení bydlícím, který zde výbor SVJ, dříve výbor samosprávy, po léta praktikuje - od letošního března rozšířený o internetové stránky našeho SVJ. Škoda jen, že někteří spolubydlící mají stále obavy poskytnout mi své e-adresy. Tím přidávají práci Ing. Řezaninovi, který zajišťuje kopírování informačních sdělení a mně, když musím kontrolovat čísla bytů kterým mám písemnost adresovat, podepisovat ji (vůči nepodepsaným, i krátkým vyjádřením mám averzi) a následně se snažit písemnosti vložit do někdy přeplněných schránek.  

Stručný text informující o výměně  jsem 12. 12. vyvěsil i na nástěnku ve vstupní prostoře domu.  Někdo nepodepsaný dnes, 19. 12., v den kdy pracovník Tepláren Brno nalepil na hlavní vchodové dveře letáček s termínem kontroly spotřeby tepla, připsal na vyvěšenou informaci o výměně vodoměrů "Uveďte čas!" Každému, kdo po mně informaci o čase výměny vodoměrů v jednotlivých bytech žádal, jsem osobně nebo e-mailem odpověděl, že přesné časy neznám a ani jsem je po firmě nežádal. S dovětkem, že firma jistě nějaký přesnější harmonogram má. Já rozhodně nebudu zasahovat do organizace prováděných výměn. Právě pro případ, že by někdo chtěl znát další podrobnosti, jsem v adresných sděleních bydlícím uvedl kontakty na zhotovitele díla. Od šéfa firmy jsem se v telefonátu dozvěděl, že několik lidí od nás k nim již volalo. 

Proč nežádám po firmě podrobný hodinový rozpis? Nikdo nezaručí, že bude přesně dodržen. Výměna bude začínat kolem 8 hodiny a budou ji provádět zřejmě tři dvojice instalatérů. (Odhaduji to ze středečního rozpisu). Zcela nepochybně dojde k situaci obvyklé třeba při kontrole spotřeby tepla, kterou vždy počátkem roku provádí pracovník Tepláren Brno. Ve stanovený termín na něj u vchodu do domu zpravidla čeká několik bydlících, kteří jej žádají o přednostní zjištění stavů na indikátorech v jejich bytech. Tím dojde k narušení naplánovaného časového harmongramu. Doufám, že každý z vás uzná a pochopí rozdíl mezi několikaminutovým zjištěním stavů na indikátorech ÚT v bytě a výměnou vodoměrů.  Vždy se může něco zkomplikovat a pak by se někteří jedinci rozčilovali a mne kritizovali, že u nich nebyla dodržena uvedená hodina a minuta.  Přitom téměř každý z nás má vlastní zkušenosti s řemeslníky a ví, že přislíbený čas byl málokdy dodržen.  

Věřím, že pro naprostou většinu spolubydlících bude mé vysvětlení dostačující. Kdo chce kritizovat, vždy si něco najde. Staré přísloví praví: "Dosud se nenarodil člověk ten, který by se zavděčil lidem všem".

František Janás